پرداختن به فلسفه رسانه

پرداختن به فلسفه رسانهفلسفه رسانه اصطلاحی است با سابقه‌ی کمی بیش از یک دهه. هنسن، هارتمن و سنبوث از جمله کسانی‌اند که به طور اثباتی یا انتقادی این اصطلاح را مورد استفاده و بحث قرار داده‌اند. برخی نیز همانند دبیری ، مارک تیلور و والتربنیامین در مقابل فلسفه‌ی رسانه از رسانه‌شناسی سخن گفته‌اند و فلسفه رسانه و کژراهه‌ی شناخت رسانه و محکوم به نقص و اشتباه در باب رسانه دانسته‌اند.

اما فلسفه‌ی رسانه -شاخه‌ای بسیار نو از فلسفه معاصر- همچنان موضوع بحث های عمیق در باب رسانه است و رسانه‌شناسی،‌به رفام انتقادات سخت خود، نتوانسته است راه را بر آن ببندد. آنچه در زمینه‌ی بحث فلسفی در باب رسانه مهم است را می توان در قالب این سوالات مطرح کرد: فلسفه ‌ی رسانه چیست و چه تعریفی دارد؟ آیا فلسفه‌ورزی در باب رسانه نوعی هستی‌شناسی، معرفت شناسی، یا پدیدارشناسی رسانه است ؟ و آیا می توان همچون فیلسوفان تحلیلی از رسانه و کارکردهای آن سخن گفت و فسلفه ورزید؟

 

برای دیدن متن کامل مقاله ایجا را کلیک کنید

پرداختن به فلسفه رسانه

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt