جنگ روانی(کلامی)

جنگ روانی(کلامی)با وجود آنکه جهان، امروزه در عرصه‌های مختلف اندیشه به دستاوردهایی نایل شده است، مایه‌ی تأسف است که بشر، در لبه‌ی پرتگاهی زندگی می‌کنند که موجودیت او را تهدید می‌نماید.

مایه‌ی شگفتی است در حالی که دردها و مصیبت‌های جنگ جهانی دوم هنوز پیش روی چشمان ما قرار دارد، نبرد مکتبی بین دو اردوگاه شرق و غرب، این آلام و مصیبت‌ها را به فراموشی سپرده و با برپا کردن جنگ روانی تمامی امکانات علمی و توانایی‌های فنی، سیاسی و اقتصادی جهان و نظایر آن را در این راه به کار گرفته است.
این جنگ، همان جنگی است که ما را به ورطه‌های آشفتگی و تنش کشانده و اسیر «اضطراب روانی» ساخته است. نمی‌توان مدعی شد که این جنگ چیز جدیدی است، چرا که قدمت آن به قدمت تاریخ است. اختلاف ظاهری این جنگ با آنچه در گذشته وجود داشته، تنها در وسایل مورد استفاده و کاربرد آن است و هنوز هدف آن، تأثیر بر ذهن دشمن و از بین بردن روحیه‌ی اوست.

 

دانلود کتاب:  جنگ روانی(کلامی)

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt