آسیب شناسی زبانی و بلاغی زبان فارسی در شبکه ارتباطی تلگرام

آسیب شناسی زبانی و بلاغی زبان فارسی در شبکه ارتباطی تلگرامامروزه تلفن همراه، به عنوان مدرن‌ترین ابزار ارتباطی، با امکانات گسترده، آسان، و ارزان، کاربرد ویژه‌ای دارد. یکی از وظایف و کاربردهای ویژه گوشی‌های هوشمند، ایجاد فضاها و امکاناتی مانند خدمات پیام کوتاه و راه اندازی گروه های ارتباطی از طریق فضاهای مجازی است که ارتباط بین افراد و گروه های مختلف جوامع زبانی و فرهنگی را امکان پذیر می‌کند.

امروزه تلفن همراه، به عنوان مدرن‌ترین ابزار ارتباطی، با امکانات گسترده، آسان، و ارزان، کاربرد ویژه‌ای دارد. یکی از وظایف و کاربردهای ویژه گوشی‌های هوشمند، ایجاد فضاها و امکاناتی مانند خدمات پیام کوتاه و راه اندازی گروه های ارتباطی از طریق فضاهای مجازی است که ارتباط بین افراد و گروه های مختلف جوامع زبانی و فرهنگی را امکان پذیر می‌کند. با گسترش سریع محتوا در شبکۀ جهانی اینترنت، یکی از برنامه های راهبردی، حمایت از زبان ملی در محیط
چندزبانه‌ی فضای مجازی است. گاهی زبان فارسی به کاررفته در این فضاها دارای ایرادهای اساسی است. در این مقاله سعی شده است پیام‌های کاربران فارسی زبان شبکه ارتباطی تلگرام از منظر زبان‌شناسی و به روش تحلیل محتوا و میزان هم‌خوانی زبانی و بلاغی پیام‌های کوتاه با زبان فارسیِ معیار بررسی شود.

 

دانلود مقاله: آسیب شناسی زبانی و بلاغی زبان فارسی در شبکه ارتباطی تلگرام

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt