آموزش سواد رسانه‌ای در فضای مجازی

آموزش سواد رسانه‌ای در فضای مجازیدر دنیای رسانه‌ای شده امروز، که در آن رسانه نه خیر مطلق است نه شر مطلق، سواد رسانه ای بهترین مأمنی است که با تکیه بر آن می توان از اثرات منفی ومخرب رسانه ها در امان ماند.

روش‌ها و میزان موفقیت آموزش سواد رسانه ای در کشورهای مختلف، متفاوت است؛ برای مثال کشوری چون کانادا باسابقه ای طولانی در آموزش سواد رسانه‌ای، یکی از موفق‌ترین‌های این حوزه در جهان است. اما آموزش سواد رسانه‌ای در ایران با وجود فراگیری رسانه‌ها در کشور، پدیده‌ای نسبتاً نوظهور محسوب می شود. این پژوهش باهدف مقایسه عملکرد یک کشور الگو در آموزش سواد رسانه ای (کانادا) با کشوری نوپا در این راه (ایران) انجام شد. به همین منظور، عملکرد شبکه آگاهی رسانه‌ای کانادا که از طریق “وب سایت مدیااسمارتس” به آموزش سواد رسانه‌ای می پردازد و ” وب سایت سواد رسانه‌ای” ایران که تا امروز، تنها نمونه فارسی آموزش سواد رسانه‌ای در فضای مجازی بوده است، با روش « تحلیل محتوا »  مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

 

دانلود مقاله: آموزش سواد رسانه ای در فضای مجازی

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt