آینده‌پژوهی روزنامه‌نگاری در ایران از افول روزنامه‌نگاری سنتی تا ظهور روزنامه‌نگاری شبکه‌ای

آینده‌پژوهی روزنامه‌نگاری در ایران از افول روزنامه‌نگاری سنتی تا ظهور روزنامه‌نگاری شبکه‌ایتحولات و نوآوری‌های فن‌آوری همواره موجب شکل‌گیری روش‌ها و گفتمان‌های مختلف در صنعت رسانه شده است. در دو دهه گذشته نیز تغییرات عمده‌ای در روش کسب اخبار به وجود آمده است.

ظهور رسانه‌های جدید به مثابه بدیلی شایسته رسانه‌های سنتی و جریان اصلی را به چالش فراخوانده است به گونه‌ای که با کاهش میزان تیراژ، حیات اجتماعی این رسانه‌ها را به مخاطره انداخته، بسترساز افول روزنامه‌نگاری سنتی شده‌اند. شبکه‌ اینترنت به صورتی بی‌زمان و بی‌مکان بن‌بست‌های سنتی تحمیل شده را در هم شکسته، رسانه‌ای هیجان‌انگیز و ایده‌آل برای انتشار سریع، به‌هنگام و دوسویه اطلاعات و اخبار آفریده است. گسترش دسترسی به اینترنت،  تمایل به جریان آزاد اطلاعات و انحصارزدایی از تولید و نشر اطلاعات و اخبار بدون تحمیل دیدگاه‌های نخبگان حرفه‌ای نسل جدیدی از روزنامه‌نگاری را رقم زده که برخی از آن به عنوان الگوی جانشین دیدگاه روزنامه‌نگاری سنتی یاد کرده‌اند. در ایران، اما، تأثیر رسانه‌های جدید بر رسانه‌های سنتی هنوز قابل مدیریت است. در واقع، رسانه‌های جدید و رسانه‌های سنتی باید به نوعی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر حضور داشته، حضور یکی دیگری را تقویت کند. بنابراین، در این
مقاله، بر آن هستیم تا نشان دهیم که اینترنت جایگزین روزنامه نخواهد شد همانگونه که روزنامه و تلویزیون جایگزین رادیو نشدند.

 

دانلود مقاله: آینده‌پژوهی روزنامه‌نگاری در ایران از افول روزنامه‌نگاری سنتی تا ظهور روزنامه‌نگاری شبکه‌ای

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt