سنجش سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس بوک

سنجش سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس بوکاین مقاله نتیجه پژوهشی است که درباره طراحی ابزار سنجش سرمایه اجتماعی در میان کاربران شبکه های اجتماعی درایران انجام شده است.

این مقاله قصد دارد الگویی را برای سنجش سرمایه اجتماعی در سایت‌های شبکه اجتماعی معرفی کند. دو پدیده در دو دهه اخیر شانه‌به‌شانه در معادلات مفهومی علوم اجتماعی تغییرات تازه‌ای را به وجود آورده‌اند: ۱- مفهوم سرمایه اجتماعی جایگاه خود را در علوم اجتماعی و دیگر شاخه‌های علوم انسانی باز کرده است، ۲- شبکه‌های اجتماعی مجازی از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۷۹ | خورشیدی) فضای جدیدی را برای کنش‌های اجتماعی مجازی ایجاد کرده‌اند. در عین حال، در میان شبکه‌های اجتماعی مجازی، سایت فیسبوک نه تنها به پربازدیدترین سایت دنیا تبدیل شده است، بلکه با تعداد کاربرانی نزدیک به یک میلیارد نفر در سال ۱۳۹۲ خورشیدی، از موقعیت متمایزی نیز برخوردار شده است. ما در این مقاله از نظریه سرمایه اجتماعی رابرت پوتنام و رویکرد روش شناختی فرانک برای ساختن ابزار سنجش سرمایه اجتماعی استفاده کرده و سایت فیسبوک را نیز به عنوان میدان تحقیق برای اجرای این طرح در نظر گرفته‌ایم. ضمناً با استفاده از فن مثلث‌بندی و روش‌های مشاهده مشارکتی و پیمایشی آنلاین سعی کردیم تا داده‌های لازم را برای آزمون ادعاهای مقاله جمع‌آوری کنیم.

 

دانلود مقاله: سنجش سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس بوک

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt