ترجیح یک شبکه اجتماعی مجازی بر سایر شبکه‌ها

ترجیح یک شبکه اجتماعی مجازی بر سایر شبکه‌هاپژوهشگران زیادی در مورد جنبه‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی مجازی تاکنون به تحقیق پرداخته‌اند، اما اغلب آنها در مورد یک شبکه اجتماعی و مسائل مربوط به آن شبکه خاص بوده است و کمتر به رقابت این شبکه‌ها در جذب کاربر و دلایل کاربران برای انتخاب و ترجیح یک شبکه بر شبکه‌های دیگر صورت گرفته است.

هدف این مقاله شناسایی دلایلی است که موجب می‌شود کاربر یک شبکه اجتماعی را بر دیگر شبکه‌ها ترجیح دهد. شبکه‌های اجتماعی مجازی در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی کسب کرده‌اند و در حال حاضر فیسبوک در رتبه پربازدیدکننده‌ترین این سایت‌ها قرار دارد. هم‌چنین شرکت گوگل با معرفی گوگل‌پلاس در
تلاش است تا نقش موثری در این حوزه ایفا کند، رقابت این دو شبکه فرصت مناسبی برای تحقیق درباره دلایل انتخاب شبکه‌های اجتماعی توسط کاربران فراهم می‌کند. نظریه استفاده و خشنودی، چارچوب نظری این مقاله را تشکیل می‌دهد.

 

دانلود مقاله: دلایل ترجیح یک شبکه اجتماعی مجازی بر سایر شبکه‌ها:مطالعه موردی گوگل پلاس و فیس‌بوک

 

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt