تحلیل پدیدارشناختی گرایش زنان تبریزی به شبکه اجتماعی فیس بوک

تحلیل پدیدارشناختی گرایش زنان تبریزی به شبکه اجتماعی فیس بوکیکی از شگفت‌انگیزترین تحولات دنیای مجازی، حضور پر تعداد دختران و زنان ایرانی در فضای مجازی است. در طول یک دهه اخیر که وبلاگ‌نویسی و حضور در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی سایبری همچون فیسبوک متداول و مرسوم شده است، شاهد آن هستیم که زنان و دختران ایرانی گوی سبقت را از بسیاری از زنان جهان ربوده‌اند.

در عصر حاضر، با ورود چشمگیر زنان و دختران به فضای مجازی، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی سایبری رسانه‌های » زنانهشدن « تاثیرات زیادی بر روی آنها گذاشته‌اند. از مهم‌ترین این تاثیرات می‌توان به فرایند نوین اشاره نمود. زنانه‌شدن به فرایند گسترش کمی و کیفی حضور، نقش و تاثیر زنان و خواست‌ها، علایق و ویژگی‌های آنها در ابعاد و زمینه‌های مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه معاصر گفته می‌شود.

 

دانلود مقاله: تحلیل پدیدارشناختی گرایش زنان تبریزی به شبکه اجتماعی فیس ‌بوک

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt