سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی

سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعیامروزه فضای مجازی با توسعه روزافزون اطلاعات و ارتباطات، نقشی اساسی در زندگی خانواده‌ها، خصوصاً نوجوانان و جوانان پیدا نموده است. فعالیت در شبکه‌های مجازی همه ابعاد زندگی را در بر می گیرد.

از قرار گذاشتن با دوستان گرفته تا کاریابی و… . بنابراین در شرایطی که زندگی همگانی با فضای مجازی گره خورده است، توجه به ابعاد مختلف این پدیده، و آشنایی با فرصت‌ها و تهدیدهای آن امری ضروری به نظر می رسد. به عبارت دیگر، همانطور که استفاده از هر ابزاری مستلزم برخورداری از دانش مرتبط با آن است، لازمه استفاده صحیح از فضای مجازی نیز برخورداری از سوادرسانه‌ای و شناخت تهدیدهای ناشی از این فضا و فرصت های موجود در آن است.

 

دانلود کتاب: سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt