حق عمومی آموزش سواد رسانه‌ای

حق عمومی آموزش سواد رسانه‌ایفراوانی فناوری‌ها روز به روز علوم مختلف را تحت‌الشعاع تحولات صوری و محتوایی خود قرار می دهد. دانش حقوق نیز بی تأثیر از این شرایط نیست. تجلی
ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حقوق، با نام “حقوق شبکه وندی یا حقوق فاوا” شناخته می‌شود.

این مقاله کوششی در پاسخ به چیستی حق آموزش سواد رسانه‌ای به عنوان یک حق عمومی می‌باشد.  لذا پس از شناسایی و معرفی بخش جدید و نوپای علم حقوق به نام حقوق شبکه وندی یا برخط، یکی از مصادیق مهم “حقوق شبکه وندی عمومی” با عنوان “حق آموزش سواد رسانه‌ای” را مورد بررسی قرار می‌دهد. دفاع از این حق به معنای حفظ استقلال مخاطبین رسانه و اجتناب از انفعال و بهره‌مندی از تفکری منتقدانه است؛ لذا هم حق بشر بر دانستن، محترم، محفوظ و لازم الرعایه خواهد بود و هم توسط خود مخاطبین از تأثیرات منفی رسانه‌ها پیشگیری خواهد شد.

 

دانلود مقاله: حق عمومی آموزش سواد رسانه ای

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt