پایش آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه

پایش آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی تلفن همراهانسان از آن دست موجوداتی است که به طور طبیعی، دوستدار زندگی جمعی و در کنار دیگر ه منوعان است و به تنهایی نمی‌تواند روزگار بگذراند؛ اما شکل این ارتباط، میان مردمان، هر از چند گاه، دستخوش تغییر می‌شود.

امروزه با بهره‌گیری از فناوری‌های مختلف، به شیوه‌های گوناگون می‌توان با دیگران ارتباط برقرار کرد و از منزوی شدن رهید. یکی از این فناوری‌های سودمند، تلفن همراه است. این وسیله کوچک، ابتدا فقط ابزاری ساده برای ارتباط با مخاطب بود؛ اندک‌اندک قابلیت‌های مهمی چون عکاسی و فیلم‌برداری و بعد اتصال به شبکه اینترنت، آن را خیلی مهم جلوه داد؛ به‌ گونه‌ای که امروزه بسیاری از مردم، نمی‌توانند بدون تلفن همراه‌شان، صبح را به شب برسانند و اگر تلفن همراه، نزدیکشان نباشد، گویا چیزی کم دارند و سرگردان می‌شوند.

 

دانلود مقاله: پایش آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt