ارتقای سواد رسانه‌ای لازمه‌ی تحقق جامعه مدنی

ارتقای سواد رسانه‌ای لازمه‌ی تحقق جامعه مدنیدر روزگارانی که دهکده‌ی جهانی مک لوهان چنان گسترده شده است که کمتر کسی را می‌توان یافت تحت تأثیر و نفوذ رسانه‌ها که از ارکان دموکراسی هستند قرار نگرفته باشد، هجوم سیل‌آسای اطلاعات رسانه‌های جمعی چنان سرعت گرفته است که اگر شهروندان راه گزینش و ادراک این پیام ها را نیاموزند آثار مخربی نه‌تنها بر ذهن و روان آن‌ها که بر جامعه نیز خواهد گذاشت.

بی‌شک نمی‌توان از نقش پررنگ رسانه‌ها در شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی غافل شد. از طرف دیگر لازمه‌ی جامعه‌ی مدنی شهروندانی آگاه و فعال است. در جهانی که مخاطبان از هر سو و هر جهت زیر بمباران پیام‌های رسانه‌ای قرارگرفته‌اند ضرورت توجه به سواد رسانه‌ای و اهمیت آن غیرقابل کتمان است. از این رو سؤال اصلی در این مقاله این است که آیا سواد رسانه‌ای می‌تواند در شکل‌گیری و رشد جامعه‌ی مدنی تأثیرگذار باشد؟
به دنبال طرح این سؤال در این پژوهش با مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای ضمن بررسی ویژگی‌های جامعه‌ی مدنی از یک سو و مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای از جانب دیگر مشخص شد یکی از لوازم تحقق جامعه‌ی مدنی ارتقای سواد رسانه‌ای شهروندان است تا رسانه‌ها بتوانند کارکردهای مطلوب خود را در این راستا داشته باشند و آگاهی شهروندان ارتقا یابد.

 

دانلود مقاله: ارتقای سواد رسانه ای لازمه ی تحقق جامعه مدنی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt