سواد رسانه‌ای ، ضرورت دنیای امروز

سواد رسانه‌ای ، ضرورت دنیای امروزمجموعه‌ای از رسانه‌های قدیمی و جدید جامعه‌ی ما را احاطه کرده است به‌طوری که ما را مجبور به گسترش مفهوم سواد و ارتقاء آن از خواندن و نوشتن، به مشاهده‌ی عمیق در استفاده از رسانه‌های گوناگون، برای دسترسی، فهم و ایجاد ارتباطات کرده است.

سواد رسانه‌ای به معنای مجموعه‌ای از مهارت‌ها، نگرش‌ها و دانش‌های لازم به‌منظور درک و فهم و استفاده از انواع مختلف رسانه‌ها است که طی آن اطلاعات از یک فرستنده به یک گیرنده انتقال می‌یابد و محتوای آن می‌تواند در قالب تصاویر، صوت و متن باشد. با توجه به آنکه اضافه بار اطلاعاتی در دوران معاصر از مباحث روزآمد تلقی شده، هدف اصلی سواد رسانه‌ای آن است که مهارت پایه‌ی سازماندهی اطلاعاتی را به مخاطب انتقال دهد، به‌نحوی که اطلاعات و آگاهی دریافتی وی طبقه‌بندی شده و در مقابل اهداف پنهان و تبلیغاتی رسانه‌ها محفوظ بماند. به‌منظور دستیابی به این هدف ارتقاء مهارت‌های شناختی، توسعه‌ی تفکر انتقادی و خلاقانه و شناخت اشکال بصری ارتباطات در کنار مهارت‌های خواندن از مهم‌ترین مباحث سواد رسانه‌ای تلقی می شود.

 

دانلود مقاله: سواد رسانه ای ، ضرورت دنیای امروز

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt