سواد رسانه ای به مثابۀ سود – دفع ضرر

سواد رسانه ای به مثابۀ سود – دفع ضررهم اکنون انقلاب اطلاعات و ارتباطات، مرزهای ملی را درنوردیده و تحولات شگرفی را در عرصۀ جهانی شدن خلق کرده است. از این‌رو، حجم بالای اطلاعات و دانش‌های تازه، به راحتی از طریق شبکه‌های اطلاعاتی در دسترس همگان قرار می‌گیرد.

هدف این مقاله پرداختن به این نکته است که مقاومت در برابر رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست و از طرفی، هزینه‌های آن بسیار زیاد و غیر راه‌گشا می‌باشد. بنابر این، باید راهبردی را به کار برد که حداکثر فواید را داشته و حداکثر مضرات آن را دفع کند.
جوامع امروزی در دهکدۀ جهانی و در هم تنیده شده‌ای قرار دارند و امکان تنهایی و رهایی دیگر وجود ندارد. جوامعی می‌توانند حیات خود را استمرار بخشند که بتوانند به بهترین شکل ممکن، از این دهکده بهره گرفته و از مضرات آن دوری جویند. رسانه‌ها که فضای کلی و حاکم این دهکده را ایجاد کرده‌اند، عرضه کنندۀ انواع افکار می‌باشند.

 

دانلود مقاله: سواد رسانه‌ای به مثابه سود – دفع ضرر

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt