سواد رسانه ای و حقوق ارتباطات

سواد رسانه ای و حقوق ارتباطاتیان غالب در خط مشی سواد رسانه‌ای با فردیت اخلاقی در محیط رسانه‌ای دیجیتال پیوند دارد که در این محیط منبع ارزش‌ها و اصول اخلاقی و مبنای ارزیابی اخلاقی، شخص است.

در این چشم انداز، حتی شهروندان آسیب‌پذیر مانند کودکان و مردم جوان، که تمایل دارند پیشگام استفاده از رسانه‌های جدید باشند، نیاز دارند تا در مورد خطرات و فرصت‌های دنیای آن لاین که رفته رفته حمایت بنگاه‌های رسمی برای بررسی صحت و سقم منابع اطلاعاتی را از دست می‌دهند، به بحث و گفتگو بنشینند. به طرز چشم‌گیری اجتناب از این بیان یکی از ملاحظات مفهوم حقوق ارتباطی است. بررسی یک مفهوم‌سازی دیگر از آشنایی با رسانه‌ها، آن را به عنوان یک حقوق بشر پایه‌ای مطرح کرد که به اندازه دیگر گونه‌های سواد اهمیت دارد.

 

دانلود مقاله: سواد رسانه ای و حقوق ارتباطات

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt