رسانه دیجیتال، قانون می‌خواهد

رسانه دیجیتال، قانون می‌خواهدرسانه‌های دیجیتال در دنیای امروز به هیچ وجه قابل انکار و حذف نیستند و مضرات آنها نیز در مقابل منافع آنها ناچیز است. اما اجرای یک قانون جامع که همه انواع این رسانه‌ها را در بر گیرد و تا جای ممکن سوء استفاده از رسانه‌های دیجیتال را کم کند، امری شدنی و ضروری است.

نخستین سؤال در مقابل قانون جامع رسانه‌های دیجیتال این است که آیا این قانون، قابل اجرا و عملیاتی شدن است؟
هر رسانه، ذات و هویت خاص خویش را دارد و قابل مقایسه با رسانه‌های دیگر نیست. می‌گویند تلویزیون یک رسانه سکولار است یا به قول شهید آوینی سینما بالذات غرب زده است، به همین دلیل نمی توان انتظار داشت هویت فرهنگی خود را به راحتی تغییر دهد. این قضیه درباره رسانه‌های دیجیتال که برای اولین بار در کشورهای صنعتی غربی متولد شدند، نیز صادق است.

 

دانلود مقاله: رسانه دیجیتال، قانون می خواهد

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt