زاویه دید

زاویه دیدعکاسان‎ ‎حرفه‎‌‎ای‎ ‎هم‎ ‎می‎‌‎دانند‎ ‎از‎ ‎کدام‎ ‎زاویه‎ ‎سوژه‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎شکار‎ ‎کنند‎! ‎‏ بیشتر‎ ‎عکس‎‌‎های‎ ‎پرتره‎ ‎طوری‎ ‎گرفته‎ ‎می‎‌‎شوند‎ ‎که‎ ‎دوربین‎ ‎دقیقاً‎ ‎هم‎ ‎سطح‎ ‎چشم‎‌‎ها‎ ‎قرار‎ ‎دارد‎.

انتخاب یک زاویه درست در عکاسی

وقتی‎ ‎برای‎ ‎اولین‎ ‎بار‎ ‎یک‎ ‎دوربین‎ ‎حرفه‎‌‎ای‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎دست‎ ‎می‎‌‎گیرید،‎ ‎اولین‎ ‎چیزی‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎ذهنتان‎ ‎می‎‌‎رسد‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎عکاسان‎ ‎حرفه‎‌‎ای‎ ‎چه‎ ‎کار‎ ‎می‎‌‎کنند‎. ‎‏ ممکن‎ ‎است‎ ‎بارها‎ ‎سعی‎ ‎کرده‎ ‎باشید‎ ‎عکس‎‌‎هایی‎ ‎همانند‎ ‎آن‎‌‎ها‎ ‎بگیرید،‎ ‎اما‎ ‎احتمالا‎ ‎هیچ‎‌‎وقت‎ ‎عکس‎‌‎هایتان‎ ‎شبیه‎ ‎آن‎‌‎ها‎ ‎نشده‎ ‎است‎ . ‎بحث‎ ‎بر‎ ‎سر‎ ‎عکس‎‌‎های‎ ‎منظره‎ ‎و‎ ‎طبیعت‎ ‎بی‎‌‎جان‎ ‎نیست‎. ‎
این‎ ‎روز‎‌‎ها‎ ‎دوربین‎‌‎های‎ ‎دیجیتال‎ ‎پیشرفته،‎ ‎عکاسی‎ ‎طبیعت‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎یک‎ ‎سرگرمی‎ ‎همگانی‎ ‎بدل‎ ‎کرده‎‌‎اند‎. ‎اما‎ ‎عکس‎‌‎های‎ ‎پرتره‎ ‎چطور؟‎ ‎عکاسان‎ ‎هنوز‎ ‎هم‎ ‎مهارت‎‌‎های‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎زمینه‎ ‎به‎ ‎پیشرفت‎ ‎فناوری‎ ‎نباخته‎‌‎اند. ‎
هنوز‎ ‎هم‎ ‎انتخاب‎ ‎یک‎ ‎زاویه‎ ‎مناسب،‎ ‎مهم‎‌‎ترین‎ ‎بخش‎ ‎انتخاب‎ ‎کادر‎ ‎است. ‎مطمئناً‎ ‎تنها‎ ‎داشتن‎ ‎یک‎ ‎اتومبیل‎ ‎پورشه‎ ‎شما‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎یک‎ ‎راننده‎ ‎فرمول‎ ‎یک‎ ‎تبدیل‎ ‎نمی‎‌‎کند‎ . ‎زیرا رانندگان‎ ‎حرفه‎‌‎ای‎ ‎می‎‌‎دانند‎ ‎که‎ ‎دقیقاً‎ ‎کجا‎ ‎باید‎ ‎بپیچند. ‎
عکاسان‎ ‎حرفه‎‌‎ای‎ ‎هم‎ ‎می‎‌‎دانند‎ ‎از‎ ‎کدام‎ ‎زاویه‎ ‎سوژه‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎شکار‎ ‎کنند‎! ‎‏ بیشتر‎ ‎عکس‎‌‎های‎ ‎پرتره‎ ‎طوری‎ ‎گرفته‎ ‎می‎‌‎شوند‎ ‎که‎ ‎دوربین‎ ‎دقیقاً‎ ‎هم‎ ‎سطح‎ ‎چشم‎‌‎ها‎ ‎قرار‎ ‎دارد‎. ‎این‎ ‎کار‎ ‎هیچ‎ ‎دلیل‎ ‎و‎ ‎قانون‎ ‎خاصی‎ ‎ندارد‎ ‎و‎ ‎احتمالا‎ ‎به‎ ‎نوعی‎ ‎عادت‎ ‎قدیمی‎ ‎باز‎‌‌‎می‎‌‎گردد ‏‎ . ‎زیرا‎ ‎با‎ ‎تنظیم‎ ‎دوربین‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎سطح،‎ ‎تمامی‎ ‎سر‎ ‎و‎ ‎صورت‎ ‎سوژه‎ ‎در‎ ‎تصویر‎ ‎گنجانده‎ ‎می‎‌‎شده‎ ‎است‎. ‎تقریباً‎ ‎شبیه‎ ‎همان‎ ‎چیزی‎ ‎که‎ ‎نقاشان‎ ‎در‎ ‎تابلوهای‎ ‎رئالیستی‎ ‎بدان‎ ‎عمل‎ ‎می‎‌‎کردند‎.‎
‏ ‏
از‎ ‎آنجا‎ ‎که‎ ‎اغلب‎ ‎دوربین‎‌‎های‎ ‎دیجیتال‎ ‎به‎ ‎کاربر‎ ‎امکان‎ ‎می‎‌‎دهند‎ ‎در‎ ‎هنگام‎ ‎عکسبرداری‎ ‎از‎ LCD ‎آن‎ ‎استفاده‎ ‎نمایید،‎ ‎دیگر‎ ‎می‎‌‎توانید‎ ‎هنگام‎ ‎عکسبرداری‎ ‎دوربین‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎صورت‎ ‎خود‎ ‎دور‎ ‎نمایید‎ ‎و‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎زاویه‎‌‎هایی‎ ‎غیر‎ ‎معمول‎‌‎تر‎ ‎نگاه‎ ‎دارید‎. ‎

سعی‎ ‎کنید‎ ‎با‎ ‎کج‎ ‎و‎ ‎راست‎ ‎کردن‎ ‎زاویه‎ ‎افقی‎ ‎دوربین،‎ ‎زاویه‎‌‎های‎ ‎بهتری‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎عکسبرداری‎ ‎پیدا‎ ‎کنید‎. ‎‏ یا‎ ‎مثلا‎ ‎دوربین‎ ‎را‎ ‎بالای‎ ‎سر‎ ‎یا‎ ‎جلوی‎ ‎سینه‎‌ ‎خود‎ ‎نگاه‎ ‎دارید‎. ‎دور‎ ‎شدن‎ ‎از‎ ‎سوژه‎ ‎در‎ ‎هر‎ ‎حالت‎ ‎می‎‌‎تواند‎ ‎شدت‎ ‎تغییر‎ ‎زاویه‎ ‎را‎ ‎ملایم‎‌‎تر‎ ‎کند‎. ‎فرقی‎ ‎نمی‎‌‎کند؛‎ ‎مهم‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎هم‎ ‎سطح‎ ‎صورت‎ ‎نباشد‎. ‎یکی‎ ‎از‎ ‎بهترین‎ ‎زاویه‎‌‎های‎ ‎عکسبرداری‎ ‎پرتره‎ ‎از‎ ‎کودکان‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎روی‎ ‎زمین‎ ‎دراز‎ ‎بکشید‎ ‎و‎ ‎دوربین‎ ‎را‎ ‎کمی‎ ‎پایین‎‌‎تر‎ ‎از‎ ‎صورت‎ ‎او‎ ‎نگاه‎ ‎دارید‎. ‎
یکی‎ ‎از‎ ‎زیباترین‎ ‎زوایای‎ ‎عکسبرداری‎ ‎از‎ ‎کوه‎‌‎ها‎ ‎هنگامی‎ ‎به‎ ‎وجود‎ ‎می‎‌‎آید‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎پشت،‎ ‎روی‎ ‎زمین‎ ‎بخوابید‎ ‎و‎ ‎دوربین‎ ‎را‎ ‎رو‎ ‎به کوه بگیریم . یا ‏‎‌‎دوربین‎ ‎را‎ ‎هم‎‌‎سطح‎ ‎کمرتان‎ ‎نگاه‎ ‎دارید‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎حالی‎ ‎که‎ ‎راه‎ ‎می‎‌‎روید،‎ ‎عکس‎ ‎بگیرید‎. ‎احتمالاً‎ ‎برخی‎ ‎از‎ ‎عکس‎‌‎هایتان‎ ‎محو‎ ‎خواهند‎ ‎بود،‎ ‎اما‎ ‎برخی‎ ‎دیگر‎ ‎از‎ ‎آن‎‌‎ها‎ ‎بسیار‎ ‎زیبا‎ ‎می‎‌‎شوند‎. ‎این‎ ‎کار‎ ‎به‎‌‎ویژه‎ ‎در‎ ‎زمان‎ ‎عکسبرداری‎ ‎از‎ ‎مکان‎‌‎های‎ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎گردشگری‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎نور‎ ‎روز‎ ‎بسیار‎ ‎کاربرد‎ ‎دارد‎. ‎بهتر‎ ‎است‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎حالت‎ ‎فاصله‎‌ ‎شما‎ ‎از‎ ‎خود‎ ‎محل‎ ‎به‎ ‎گونه‎‌‎ای‎ ‎باشد‎ ‎که‎ ‎سوژه‎ ‎اصلی‎ ‎مثلا ‏‎ ‎ساختمان‎ ‎قدیمی‎ ‎آن در‎ ‎تصویر‎ ‎بگنجد‎. ‎

هنگامی‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎یک‎ ‎سوژه‎ ‎با‎ ‎خطوط‎ ‎موازی‎ ‎زیاد‎ ‎عکسبرداری‎ ‎می‎‌‎کنید‎ ‎‏(مثل‏‎ ‎یک‎ ‎دیوار‎ ‎یا‎ ‎پرچین‎ ‎‏)،‎ ‎دوربین‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎زاویه‎ ‎‏۴۵‏‎ ‎درجه‎ ‎از‎ ‎سطح‎ ‎قائم‎ ‎نگاه‎ ‎دارید‎ ‎تا‎ ‎جلوه‎‌‎ای‎ ‎زاویه‎‌‎دار‎ ‎به‎ ‎تصویر‎ ‎بدهد‎. ‎این‎ ‎کار‎ ‎حالت‎ ‎زیباتری‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎زاویه‎ ‎مستقیم‎ ‎دارد‎.‌ ‎

هنگامی‎ ‎که‎ ‎یک‎ ‎زاویه‎ ‎خوب‎ ‎پیدا‎ ‎می‎‌‎کنید،‎ ‎هرگز‎ ‎تصور‎ ‎نکنید‎ ‎با‎ ‎قرار‎ ‎گرفتن‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎دیگران‎ ‎درباره‎ ‎شما‎ ‎چه‎ ‎فکری‎ ‎کنند‎. ‎زاویه‎ ‎خوب‎ ‎برای‎ ‎شما‎ ‎ماندگارتر‎ ‎از‎ ‎تصور‎ ‎افراد‎ ‎نا‎‌‎آشنا‎ ‎است‎. ‎سعی‎ ‎کنید‎ ‎با‎ ‎نشان‎ ‎دادن‎ ‎نتیجه‎ ‎عکس‎ ‎روی‎‌LCD ‎دوربین،‎ ‎امکان‎ ‎تماشای‎ ‎زاویه‎ ‎زیبایتان‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎آن‎‌‎ها‎ ‎نیز‎ ‎بدهید‎.‌ ‎
زاویه‎‌‎ای‎ ‎در‎ ‎حدود‎ ‎‏۳۰‏‎ ‎درجه‎ ‎بالاتر‎ ‎یا‎ ‎پایین‎‌‎تر‎ ‎از‎ ‎سطح‎ ‎چشم‎ ‎برای‎ ‎عکس‎‌‎های‎ ‎پرتره‎ ‎بسیار‎ ‎مناسب‎ ‎است،‎ ‎اما‎ ‎هرگز‎ ‎زاویه‎‌‎های‎ ‎پایین‎‌‎تر‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎سطح‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎افراد‎ ‎چاق‎ ‎به‎ ‎کار‎ ‎نبرید‎. ‎

زیرا نتیجه‎ ‎عکس ‏‎ ‎سوژه‎ ‎بسیار‎ ‎بزرگ‎‌‎تر‎ ‎از‎ ‎اندازه‎ ‎واقعی‎ ‎نشان داده می شود ‏‎. ‎‏ دقیقاً‎ ‎به‎ ‎همین‎ ‎دلیل‎ ‎عکاسان‎ ‎حرفه‎‌‎ای‎ ‎برای‎ ‎بزرگ‎‌‎تر‎ ‎نشان‎ ‎دادن‎ ‎چیز‎‌‎های‎ ‎کوچک،‎ ‎روی‎ ‎زمین‎ ‎دراز‎ ‎می‎‌‎کشند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎سوژه‎ ‎رو‎ ‎به‎ ‎بالا‎ ‎عکس‎ ‎می‎‌‎گیرند‎. ‎

بهترین‎ ‎عکس‎‌‎های‎ ‎پرتره‎ ‎معمولاً‎ ‎هنگامی‎ ‎ثبت‎ ‎می‎‌‎شوند‎ ‎که‎ ‎نگاه‎ ‎سوژه‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎طبیعی‎ ‎و‎ ‎نه‎ ‎با‎ ‎چرخاندن‎ ‎مصنوعی‎ ‎گردن‎ ‎به‎ ‎سوی‎ ‎دیگری‎ ‎است ‏‎. ‎اما‎ ‎اگر‎ ‎سوژه‎‌ ‎شما‎ ‎دقیقاً‎ ‎داخل‎ ‎دوربین‎ ‎نگاه‎ ‎می‎‌‎کند،‎ ‎حداقل‎ ‎سعی‎ ‎کنید‎ ‎زاویه‎‌‎ای‎ ‎بالاتر‎ ‎یا‎ ‎پایین‎‌‎تر‎ ‎را‎ ‎انتخاب‎ ‎کنید‎. ‎پیدا‎ ‎کردن‎ ‎یک‎ ‎زاویه‎ ‎مناسب‎ ‎در‎ ‎اکثر‎ ‎اوقات‎ ‎بستگی‎ ‎به‎ ‎خود‎ ‎سوژه‎ ‎و‎ ‎ارتفاع‎ ‎آن‎ ‎دارد‎. ‎اما‎ ‎یک‎ ‎قانون‎ ‎کلی‎ ‎را‎ ‎فراموش‎ ‎نکنید‎: “‎هرگز‎ ‎زاویه‎‌‎ای‎ ‎را‎ ‎انتخاب‎ ‎نکنید‎ ‎که‎ ‎همه‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎می‎‌‎بینند‎!”‎
‏ ‏
‏ ‏
نویسنده‎ : ‎امیر‎ ‎یاری
‏ ‏
ماخذ : تراشه ‏

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt