آثار تربیتی شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر هویت ملی و دینی دانشجویان

آثار تربیتی شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر هویت ملی و دینی دانشجویانبررسی عوامل تأثیرگذار بر هویت جوانان در هر جامعه‌ای از موارد مهمی است که همواره مورد نظر کارشناسان تربیتی بوده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی آثار تربیتی استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه (واتس اَپ، وایبر و لاین) بر هویت ملی و دینی دانشجویان بود.

امروزه اکثریت جمعیت کشور ما، ایران، به خصوص جوانان، در حال تجربه کردن ”شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه (نظیر واتس اَپ، لاین، وایبر) هستند. در   این میان، این مسئله مطرح است که این شبکه‌ها علاوه بر مزایا و کاربردهای مفیدی که دارند می‌توانند با ظواهر جذاب و سرگرم کننده برای آنها عواقب و پیامدهای سوء، نظیر بی‌تفاوتی به هنجارها را به دنبال داشته باشند. این رسانه‌ها همچنین می‌توانند با تبلیغ نیازهای کاذب، هویت یک جامعه را تحت نفوذ خود قرار دهند. مسئله اینجاست که استفاده بی‌رویه از این برنامه ها، چه آثار تربیتی برای جوانان و بر هویت ملی و دینی آنها برجای می‌گذارد. این موضوعی است که در پژوهش حاضر، به آن پرداخته شده است.

 

دانلود مقاله: آثار تربیتی شبکه های اجتماعی تلفن همراه بر هویت ملی و دینی دانشجویان

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt