بررسی تاثیر سواد رسانه‌ای بر مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی زنان ۱۵-۳۹ سال

بررسی تاثیر سواد رسانه‌ای بر مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی زنان ۱۵-۳۹ سالمصرف کلیه کالاها از جمله‌ی کالاهای فرهنگی در چند دهه‌ی اخیر به یک پدیده‌ی فراگیر تبدیل شده است؛ بر همین اساس این پژوهش به بررسی تاثیر سواد رسانه‌ای بر مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی ” مطالعه موردی زنان ۱۵-۳۹ سال شهر شهرکرد پرداخته است.

مصرف و به ویژه الگوی مصرف کالاهای فرهنگی در حال حاضر یکی از مسائل مورد توجه برنامه ریزان فرهنگی کشور است، گرچه مصرف‌گرایی، پدیده‌ای مقبول در نظر صاحبان سرمایه و دنبال‌کنندگان سود بیشتر است اما در نزد بسیاری از صاحب‌نظران جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی؛ یک پدیده نا بهنجار است در نزد صاحب نظرانی چون اصحاب حوزه فرانکفورت مانند مانهایم و آدورنو، کشورهای پیشرفته آمریکای شمالی و اروپای غربی در قالب صنعت فرهنگ (Culture industry) برای فروش مصنوعات خود و گسترش نفوذ خود در بازارهای کشورهای دیگر، از طریق رسانه‌های جمعی در اختیار خود و با ارسال پیام‌های متعدد، موج مصرف‌گرایی را دامن می زنند و از این طریق، جیب صاحبان سرمایه از سود کلان انباشته می شود.

 

دانلود مقاله: بررسی تاثیر سواد رسانه ای بر مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی زنان ۱۵-۳۹ سال

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt