هویت آنلاین و اینستاگرام

هویت آنلاین و اینستاگرامورود فناوری‌های جدید، دگرگونی‌های بنیادینی را در ساختار مناسبات و ارتباطات انسانی ایجاد می کند. از آنجایی که انتقال و جریان فرهنگ از طریق ارتباطات صورت می گیرد.

موضوع هویت، با پیشرفت تکنولوژی راه‌های مختلفی برای بروز خود پیدا کرده است. در حال حاضر، سرویس ها و اپلیکیشن های مختلف این امکان را به کاربران خود می دهد که با گوشی های همراه خود زندگی روزمره و هویت خود را از طرق مختلف به اشتراک بگذارند. از آنجا که هویت امری متغیر است که در طول تجربه اجتماعی و با شکل گیری شیوه های جدید ارتباطی تغییر می یابد شبکه های اجتماعی جدید می‌توانند با ارائه امکانات جدید به بر ساخت هویت افراد بپردازند. این پژوهش با هدف توصیف چگونگی ارائه هویت در فضای آنلاین اینستاگرام، با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل متنی به مطالعه تصاویر ارائه شده در این شبکه‌ی اجتماعی پرداخته که از سوی کاربران دانشجو و جوان، به اشتراک گذاشته شده است و تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که مخاطبان در فضای اجتماعی چگونه و در چه فضاهایی خود را بازنمایی کرده اند.

 

دانلود مقاله: هویت آنلاین و اینستاگرام

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt