بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر استفاده از رسانه‌های سنتی

بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر استفاده از رسانه‌های سنتیاینترنت ابزار و فنّاوری نوینی است که قابلیت و امکان ارتباط جدیدی ر ا در سطح جوامع به وجود آورده است. همان گونه که رسانه‌های چاپی، سینما، رادیو و به‌ویژه تلویزیون، در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی تحولاتی را در ارتباطات انسانی در سطح جوامع موجب شدند، شبکه‌های اجتماعی نیز با فعالیت در فضای وب ۲ توانسته‌اند توان بالقوه مناسبی را برای تحول آفرینی این شبکه جهانی در سپهر ارتباطی دنیا فراهم آورند.

مقاله حاضر به بررسی رابعه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بهره‌گیری از رسانه‌های چاپی، تلویزیون، سینما، وبلاگ‌نویسی، وب‌گردی و ایمیل می‌پردازد. از طریق پیوندی که بر قرار داده شده بود، «پیام رسان» صفحات کاربران در شبکه اجتماعی ۱۸۱ نفر در تکمیل پرسشنام ه مشارکت کردند. پاسخ‌ها نشان می‌دهد که کاربران شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های دیگر نیز به نسبت استفاده می‌کنند و به نظر بیشتر آنان استفاده از شبکه‌های اجتماعی نتوانسته است از میزان مصرف این رسانه‌ها بکاهد. یافته‌ها نشان می‌دهد، میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی، تا حدی زمان تماشای تلویزیون را کاهش داده اما نتوانسته است با رسانه‌های چاپی، سینما، وبلاگ‌نویسی، ایمیل و وب‌گردی رابعه معناداری برقرار کند.

 

دانلود مقاله: بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر استفاده از رسانه‌های سنتی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt