صفحه آرایی

صفحه آراییدر عرف مطبوعات ، هرگاه ترتیب انتشار نشریه ای حداکثر ماهی یک بار باشد، برآن نشریه ، عنوان «مجله » می‌گذارند. قطع ، تعداد صفحه ها، ترکیب موضوعی مطالب و حتی نوع ماشین چاپی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله مواردی است که تفاوت میان ترکیب ظاهری مجله روزنامه را میتوان تشخیص داد.

صفحه آرایی مجله اگر چه کاری ذوقی و احساسی است، ولی قانون‌ها و دستورالعمل‌های تدوین شده و مشخصی  دارد. به طور طبیعی در پس هر یک  از این  دستورالعمل‌ها، استدلاهای حسی، منطقی و تجربی نهفته است.

از زمانی که صفحه آرایی در نشریه‌ها  مورد توجه قرار گرفت، اختلاف بین  روزنامه و مجله -که تا آن زمان  یکی بود – آشکار شد . به عبارتی  صفحه آرایی  (لی آوت)، جریان  طرح ریز و الگوی بصری  مجله شد. صفحه آرایی  مجله‌ها و روزنام‌ها گرچه در بعضی موارد  و جوه اشتراکی دارند. ولی معممولا  ویژگی و خصوصیت‌های صفحه آرایی مجله با روزنامه  متفاوت است .

 

مجله چیست ؟

در عرف مطبوعات ، هرگاه ترتیب انتشار نشریه‌ای حداکثر ماهی یک بار باشد، برآن نشریه ، عنوان «مجله » می‌گذارند. قطع ، تعداد صفحه‌ها، ترکیب موضوعی مطالب و حتی نوع ماشین چاپی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله مواردی است که تفاوت میان ترکیب  ظاهری مجله روزنامه را می‌توان تشخیص داد.

مجله مجموعه‌ای زا مطالبی است که به طور مرتب با فاصله‌های معین زمانی منتشر می‌شود ؛ مطالبی  که درباره  یک یا چند موضوع  مختلف می‌باشند. کلمه Magazine به معنای بازار یا انبار اجناس گوناگون است . اما خریدار مجله تمام اجناس را یکجا خریداری می‌کند و از میان  اجناس ، آنچه را که مورد توجه اوست . بهره‌برداری می‌کند و آنگاه به انتظار شماره بعد می‌ماند.

بنابراین  تعریف قانونی مجله  بدین قرار است : «مجله، نشریه‌ای  است که برای روشن کردن افکار مردم در زمینه‌های مختلف اجتماعی ، سیاسی، علمی‌، فنی یا  ادبی و ترقی دادن  سطح معلومات مردم و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب  عام‌المنفعه  و انتقاد و اصلاح اندیشه  در امور عمومی‌، به طور منظم و در زمان معینی منتشر می‌شود» . اولین  ارزش و اهمیت مجله ، ظاهر آن  ، مانند : عکس‌های رنگی ، کیفیت  کاغذ، تصویر پردازی استادانه و استفاده از رنگ و…. است که کل این مجموعه در صفحه آرایی گنجانده  می‌شود . لی آوت یا صفحه آرایی  عبارت است از طرح‌ریزی برای  یک صفحه یا گروهی از صفحه‌ها  ؛ اما در اصطلاح به الگوی  نهایی صفحه‌های چاپ شده نیز لی آوت گفته می‌شود. از طرفی لی آوت وسیله‌ای برای ارائه  اطلاعات نویسنده در انواع شکل‌ها از قبیل متن، تصویر یا ترکیب متن  و تصویر و سایر عوامل  نمایش دهنده است.

عناصری در صفحه آرایی  به کار گرفته  می‌شوند که  کار برد هر کدام از آنها  پیرو اصول و قواعد مخصوصی است ، هر چند که در مجموع ذوق سلیقه هنرمند  نقش غیرقابل انکاری در صفحه آرایی تخصصی و جذاب دارد. نام مجله،  قطع،  رنگ، عکس،  طراحی صفحه‌ها، تیتر و سوتیتر ، ستون‌بندی و انتخاب حروف،  از جمله عناصر مهم  صفحه آرایی یک مجله  به شمار می‌روند .

 

نام مجله  

نام مجله ، یک علامت تجاری یا نشانه است. نام ،باید  مشخص  ، چشمگیر و به آسانی قابل شناسایی  و در عین حال  جالب باشد،  نام ، معمولا  در بالای جلد چاپ می‌شود  و سه اصل ظاهر خوشایند، درک آسان و جذابیت  بصری باید در آن رعایت شود. عنوان  مجله بهتر است طراحی شود تا اینکه  حروف‌چینی شود.

 

قطع مجله

قطع مجله معمولا کوچکتر از روزنامه است و انتخاب  آن با توجه به اندازه کاغذ معیار به منظور صرفه جویی و اجتناب  و از دور ریختن کناره‌های بیشتر است. یکی از دلایل  اصلی تغییر ناگهانی « قطع » بوده است . چند اصل مهم  وجود دارد که در انتخاب قطع می‌باید رعایت شود:

 • سهولت و راحتی برای درست گرفتن ؛
 • تناسب بین اندازه و محتوای مجله .

مثلا  عرف قطع  مجله‌های کودکان در ایران ۲۱* ۱۶/۵ سانتیمتر است و قطع‌های بزرگتر چندان رواج نداشته است. محدودیت  فنی از لحاظ اندازه معیار در دستگاه‌های چاپ نیز گاه تعیین کننده قطع مجله است . نگاهی به تاریخ  مجله‌های ایران نشان می‌دهد که قطع مجله‌های عمومی‌ معمولا  بزرگتر از مجله‌های تخصصی بوده است.

 

 روی جلد

عنصر بعدی که نظر مخاطب و خواننده را به خود جلب می‌کند، روی جلد است . چند عامل ، طرح ظاهر و روی جلد مجله را تعیین می‌کند. اما تمامی‌ این عام‌لها به عنوان  عمل‌های معیار پذیرفته نشده است. عوامل مزبور به قرار زیر است:

الف : تخصصی یا عمومی‌بودن مجله ؛

ب. عوامل فرهنگی ، مثل هدف جلب خواننده به منظور بالا بردن تیراژ تاحد سقوط به سلیقه توده‌ها و ارزش‌های غلط خوانندگان و پیروی از جریان‌های نادرست فرهنگی که می‌تواند روی ظاهر ( روی جلد ) مجله اثر بگذارد. مثلا در رژیم گذشته تصویر زنان بویژه هنر پیشه‌های خارجی و داخلی، به عنوان تصویر روی جلد، معرف یک جریان فرهنگی به عنوان یکی از لوازم فرهنگ مصرفی بود؛

ج : مخاطبان خاص ،عامل دیگری است که ترکیب و ظاهر روی جلد را تعیین می‌کند. چنانکه تصویرهای روی جلد مجله‌های کودکان با مجله‌های ورزشی کاملا متفاوت است؛

د . حوادث ، تنش‌ها و دگرگونی‌های اقتصادی  ،سیاسی  و اجتماعی که باعث دگرگونی‌های  عمده در جامعه می‌شود،  نیز به صورت  مقطعی بر روی جلدها اثر می‌گذاشته است  ومثلا تصویرهای روی جلد مجله‌ها در سالهای ۳۳- ۱۳۳۱ با مضمون‌هایی سیاسی به صورت عکس  و موتثاژ عکس  ( شخصیت‌های سیاسی )  فراوان  دیده می‌شود.

روی جلد مجله باید در خور شخصیت و محتوای مجله باشد، درعین حال،  ضروری است که روی جلد توجه مخاطب را جلب کند و میل به ورق زدن  و توجه به محتوا را در وی برانگیزد. تصویرپردازی روی جلد  می‌تواند تمونه‌ای انتخابی از محتوای داخلی مجله باشد که  در این صورت ، خواننده  را به درون  مجله راهنمایی می‌کند. چند عامل  زیر را می‌توان به عنوان عامل  موثر در موفقیت روی جلد مطرح ساخت.

 • طرح و تصویر پردازی در هر شماره ، تنوع کافی را داشته است .
 • طرح روی جلد عجیب ، و نا آشنایی آن با ذهن ، تا حدود زیادی به موفقیت مجله کمک می‌کند، مشروط بر اینکه میزان این عجیب بودن به حد ی نباشد که تماشاگر را دل‌زده کند، بلکه  باید چنان باشد که ، خواننده را مجبور به کنجکاوی کند. همچنین در طراحی روی جلد  به چند سوال باید پاسخ داد .
 • آیا کاغذ روی جلد از جنس شمیز ، یا کاغذ عالی انتخاب شده است؟
 • مجله در چه مکاین برای فروش عرضه خواهد شد ؟
 • مجله برای چه گروهی منتشر می‌شود ؟

تصویر شخصیت‌هایی که برروی جلد به کار گرفته می‌شوند ، باید به گونه‌ای  انتخاب شود  که زاویه نگاه تصویر به درون مجله باشد. علاوه بر این تصویرها باید آن چنان بر روی جلد به کار روند که سنگینی تصویر حتما در پایین صفحه قرار گیرد. در هر صورت ، رابطه ترکیب تیتر ( تیتری که از مطالب داخل برای روی جلد برگزیده شده ) و تصویر روی جلد حتما رعایت شود و چنان نباشد که  با یکدیگر بیگانه باشند. عکس در بسیاری از موارد، به خودی خود ، ارزش پیام‌رسانی دارد؛  در حالی که ممکن است پیام یا خبری را تکمیل کند و گاه به جای پیام با خبر بنشیند.

عکس، خواننده را به طور مستقیم  در کوران حوادث قرار می‌دهد و در عین حال ، او را سرگرم نیز می‌کند. عکس‌هایی که در مجله‌ها چاپ می‌شوند ، چهار نوع هستند:

 • عکس‌های منفرد با تیتر و شرح عکس جداگانه؛
 • عکس‌های منفرد، داخل یک متن و خبر؛
 • عکس‌های پی‌درپی ( ماننده باندهای تصویری) ؛
 • عکس‌های مونتاژ .

هر عکس یا تصویر دارای زاویه  دید مخصوصی است . این زاویه ، مسلط به  نقطه‌ای است که تصویر به آن نگاه می‌کند. اگر تصویری به سمت چپ نگاه کند، عمل پیاده کردن آن را در سمت راست صفحه است . در مورد تصویرهای اشخاصی که دارای  زاویه دید خنثی نیستند.  یعنی به یکی از سمت‌های راست ، یا چپ تمایل دارند. باید دقت شود که تاحد ممکن، آنهایی انتخاب شوند که زایه دید به سمت داخل مجله باشد،  در انتخاب عکس برای مجله  چند اصل را باید مورد توجه قرار داد:

 • آیا عکس ارزش خبری دارد و می‌تواند قدرت تجسم را در بیننده تقویت کند؟
 • آیا عکس ارزش هنری دارد؟
 • آیا عکس اختصاصی است؟

 

طراحی صفحه

طراحی صفحه این چند وظیفه اساسی را در مجله عهده‌دار است.

اطلاع می‌دهد، توجه را جلب می‌کند؛  سرگرم می‌کند،؛ و آگاه می‌سازد . طراحی صفحه در واقع ترکیبی است که از تصویر؛ حروف، رنگ و .. به خود می‌آید. در طراحی مجله ( جز روی جلد) باقی صفحه‌ها، به صورت زوج هستند.  و بیننده همواره دو صفحه را با هم می‌بیند. بنابراین  هیچ صفحه‌ای بدون در نظر گرفتن صفحه مقابل خود نباید صفحه‌آرایی شود. در صفحه‌آرایی یک صفحه گسترده همواره لازم است که برحاشیه بین دو صفحه  غلبه شود . دو صفحه  روبرو را می‌توان با عواملی مانند نوع حروف، تصویر پردازی، رنگ، فضای سفید، حروفچینی ، کادر، و یا ترکیبی  از تمامی‌ این عوامل به هم ربط داد. از جمله عوامل مهمی‌ که دو صفحه را به هم مربوط می‌سازد. عکس افقی است که حاشیه بین  دو صفحه را از بین می‌برد.

برای مشخص کردن  دو موضوع مختلف از یکدیگر در یک شماره مجله، می‌توان از دو آرایش ستونی متفاوت استفاده کرد. طراحی صفحه باید چنان با موضوع هماهنگ باشد که طراح آن را حس کند. در عین حال، سلیقه خواننده را نیز باید در نظر داشت. باید توجه داشت که طراحی  صفحه‌ها یک هنر و کار عملی است. یعنی تنها برای به وجود آوردن یک کار هنری نیست بلکه نتایج عملی آن نیز در طرح دخالت دارد.

 

رنگ

رنگ، عنصر بسیار موثری را مجله است و عکس‌العمل‌های آنی را در مخاطب ایجاد می‌کند. تاثیر رنگ‌آمیزی جالب روی جلد، بیشتر از تیترهای هیجان‌انگیز است .زیرا رنگ‌آمیزی در زمانی کوتاه  دیده می‌شود، در حالی که تیتر جالب را باید اول دید. بعد خواند و در مرحله سوم آن را فهمید، و درک کرد. بهترین رنگها برای روی جلد رنگهای کنتراست ( متقابل ) است و درحالی که برای ایجاد یک فضای جالب ، برای آسان  خواندن ، لازم است  از رنگ‌های‌ هارومونیز ه ( هماهنگ ) و تنالیته استفاده کرد .رنگ حروف متن ، باید کاملا سیاه چاپ شود ، چون چاپ سیاه  حروف ( بویژه حروف خیلی ریز ) ، اغلب خاکستری  به نظر می‌رسند.

استفاده از چاپ حروف رنگی برروی متن تصویر، دقیقا باید با توجه به رنگ اصلی تصویر متن صورت گیرد. یعنی اگر رنگ در تصویر متن نارنجی است بهترین  نوع رنگ  حروف چاپ شده روی این تصویر آبی است.

 

تیتر وسوتیتر

تیتر باعث تمرکز خواننده بر روی موضوعی خاص می‌شود، و می‌تواند با حروف و صفحه آرایی مناسب  خواننده را جذب کند. تیتر در عین حال ، خواننده را به سرعت با موضوع مربوط می‌کند . کاربرد تیتر در مجله  مانند تصویر پردازی است . یعنی نوع آرایش و اندازه حروف تیتر باید برای موضوعی که شرح می‌دهد مناسب باشد.

در مجله‌ها معمولا از تیترهای کوتاه‌تر استفاده می‌شود. در حقیقت یک تیتر ده حروفی در مجله، کمی‌ غیرعادی است و اندازه حروف تیتر باید آنقدر بزرگ باشد که توجه خواننده را به خود جلب کند. همچنین فضای سفید زیاد و مناسبی در اطراف صفحه باید باشد تا با تقابل در صفحه ، باعث جلب توجه بیشتر می‌شود. روش‌های متنوع‌تری از کاربرد تیتر در صفحه رایج است برای انتخاب اندازه تیتر با توجه به اهمیت مطالب یا خبر، چند نکته  را باید در نظر داشت:

 الف ـ پهنای تیتر ( یک ستونی…. ) چقدر باشد؟

ب_ تیتر چند سطری باید باشد؟

ج- تعداد حروف تیتر چند است ؟ و اندازه آنها در ستون‌ها و سطرها چقدر باید باشد؟

 ساده‌ترین تیتر  یک خطی است . ولی اکثر تیترها طولانی‌تر از آن هستند که در یک خط جای بگیرند. تیتر ها را معمولا با شکل‌های هندسی خاصی در داخل ماکت صفحه قرار می‌دهند . تیترها را از نظر تعداد ستون و سطر می‌توان به تیتر یک ستونی یک سطری ، یک ستونی چند سطری  ، یک سطری سراسری ، و چند سطری سراسری تقسیم کرد . شکل‌های دیگر آرایش تیتر،  پلکانی، هرم وارونه،  مثلثی، نامساوی و متمرکز، نامساوی  و متمایل به راست و متساوی الاضلاع یا نامساوی  و امثال آن آرایش کرد.

تیتر مجله را می‌توان در هرجای صفحه به کار برد به شرطی که قدرت کافی برای جلوه در فضای سفید را از نظر اندازه داشته باشد. سوتیتر بعد از تیتر، دومین متنی است که توسط خواننده مطالعه می‌شود . سوتیتر به لحاظ حروف کوچکتر از تیتر ،  ولی بزرگتر از متن  اصلی است و وظیفه آن توسعه  و توضیح ایده بعد از تیتر است و در قاعده توجه بیشتر  به پیام یا مطلب را باعث می‌شود. بنابراین، سوتیتر باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا توجه لازم را در متن  مطالب ایجاد کند.

 

حروف

«حروف» از عناصر مهم دیگری است که در صفحه آرایی مجله باید به آن توجه کرد . مهم‌ترین  مشخصه حروف، اندازه‌های متفاوت آنهاست . واحد اندازه‌گیری حروف « پوینت » می‌باشد  وهر پوینت ، برابر ۱/ ۷۲ اینچ است  . ریزترین  حروف، ۴ پوینت و درشت‌ترین آنها ،  ۸۴ پوینت است.

اندازه حروف در تیتر ، سوتیتر و لید متن  اصلی متفاوت است . معمولا تیتر ، بزرگتر از سوتیتر و سوتیتر بزرگتر از متن اصلی ولید مشخص‌تر از حروف متن هستند. آرایش حروف ( متن) در صفحه، در قالب ستون‌بندی صورت می‌گیرد. ستون‌بندی مجله ممکن است دو ، سه،  یا حتی چهار ستونی باشد.

تعداد ستون‌ها معمولا به روش و سبک  مجله تنظیم می‌شود. ولی اغلب مواقع امکان انتخاب و جود دارد تا تصویرها و سایر عوامل مطلب را بهتر در صفحه جاسازی کرد.

حروف‌چینی به شیوه‌های  مختلف صورت می‌گیرد. مهم‌ترین آن، حروف‌چینی با ماشین تحریر، تایپ، خطوط تحریری ( شابلون ) و حروف برگردان، حروفچینی دستی، حروف‌چینی ماشینی، فتوتایپ، لاینوترون، لاینوفیلم، فتو ترونیک، اینتر تایپ، لاینو تایپ و فتو تایپ است.

 

نسرین بنیادی

«صفحه آرایی پلی بین نویسنده و خواننده ، نسرین بنیادی ، برداشت و تخلیص منصور حسین زاده ، رسانه ، سال ۱ ، ش ۱ ( بهار ۱۳۶۹ ): ۴۶ – ۴۸ .

 

 

ff

سلامدفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه cjt