کروماکی یا گرین اسکرین

کروماکی یا گرین اسکرینکروماکی به تکنیکی گفته می شود که به صورت الکترونیکی، رنگ غالب پس زمینه را که اغلب اوقات آبی است را حذف می کنند و به جای ان تصاویر دلخواه خود را قرار می دهند.

برای دیدن و شنیدن فایل بارگذاری شده از ورژن های نهایی فایرفاکس (۶۰ به با لا) و یا از مرورگر کروم استفاده کنید.

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt