شناخت بعد از ۳۰۰ لایک

شناخت بعد از ۳۰۰ لایکشبکه های اجتماعی چگونه پس از ۳۰۰لایک شما را بهتر از همسرتان میشناسند؟

برای دیدن و شنیدن فایل بارگذاری شده از ورژن های نهایی فایرفاکس (۶۰ به با لا) و یا از مرورگر کروم استفاده کنید.

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt