سبک‌های خبرنویسی

سبک‌های خبرنویسیپیش از پرداختن به بررسی این سبک‌ها ذکر این نکته به صراحت ضروری است که اگر کسب خبر کاری دشوار و توان‌فرساست، تنظیم خبر و ریختن آن در داخل یک سبک، کاری بس دشوارتر است.

در میان روزنامه‌نگاران امروز چهار قسم سبک خبرنویسی مرسو م است:

۱- سبک هرم وارونه (Inverted Pyramid )؛

۲- سبک تاریخی (Chronological style)؛

۳- سبک تاریخی به همراه لید (Combination Style)؛

۴ سبک پایان شگفت انگیز (Surprise ending )؛

افزون بر این سبک‌ها و به ویژه سبک چهارم که نسبتاً جدید و مستلزم مهارت است و دو سبک دیگر به نام‌های سبک بازگشت به گذشته (نقطه مقابل سبک تاریخی) و سبک تشریحی (تشریح قسمت به قسمت خبر) هم مطرح هستند که عملاً هر روزنامه‌نگاری درطول زندگی حرفه‌ای خود، خواسته و ناخواسته، به سوی آنها کشیده می‌شود و شخصاً آنها را تجربه می‌کند. اما باید خاطرنشان ساخت که استخوان بندی کلی سبک‌ها را همان چهار سبک نخست تشکیل می‌دهند.

پیش از پرداختن به بررسی این سبک‌ها ذکر این نکته به صراحت ضروری است که اگر کسب خبر کاری دشوار و توان‌فرساست، تنظیم خبر و ریختن آن در داخل یک سبک، کاری بس دشوارتر است.

دشواری این امر هنگامی‌ بیشتر معلوم می‌شود که شخص قصد داشته باشد به یک روزنامه‌نگار پرقدرت تبدیل شود. در واقع نکته این است که شما صرفاً برای رفع تکیلف خبر نمی‌نویسید، بلکه باید خبر را برای خوانده شدن – و نه فقط چاپ شدن – بنویسید و خواننده، خبر شما را نمی‌خواند، مگر آنکه توجه او به خبر جلب شده باشد و این جلب توجه میسر نخواهد شد مگر آنکه لباس خبر – با همان سبک ارائه خبر- چشم نواز و فاخر باشد.

 

 «خبر محض» و «هنجار طبیعی»

حتی یک خبر محض (Straight news ) یا خبر صرفاً خبر که به آن خبر معمولی و خبر مستقیم و بدون تفسیر هم می‌گویند و همچنین سخت خبر (Hard news ) هم خوانده می‌شود. نمی‌تواند فاقد ساخت مناسب باشد. البته بدیهی است که خبر محض (یا همان خبر معمولی) اصلاً به معنی خبر بی اهمیت نیست. در ادبیات روزنامه‌نگاری برای خبر محض تعریف علمی‌ مشخصی وجود دارد:

«خبر محض»، گزارشی است که حول یک رویداد مشخص در زمان و مکان مشخص بدون اعمال نظر خبرنگار شکل می‌گیرد و وظیفه آن انتقال جزئیاتتا حد امکان در چارچوب محدودیت‌های زمانی و مکانی است. «خبر محض» بخش اعظم تولید تحریریه‌های مطبوعات و مطالب صفحه‌ی اول روزنامه‌ها را تشکیل می‌دهد.

خبر گزاری‌های بزرگ بین‌المللی یعنی آسوشیتدپرس (AP )، یونایتدپرس اینتر نشنال (UPI )، فرانس پرس (AFP ) ورویتر (REUTER ) مدعی هستندکه همه خبرهایی که از سوی آنها مخابره می‌شوند خبر محض هستند.

بنابراین، تنظیم خبر محض کاری مهم و جدی است و از آنجا که بحش اصلی مطالب روزنامه‌ها را خبرهای محض تشکیل می‌دهند، این نوع خبرها باید سادگی و وضوح تمام تهیه شوند. پرهیز از لفاظی و حاشیه روی در تنظیم این نوع ازخبرها، پایه و اساس کار را تشکیل می‌دهد. اما در عین حال نباید اطلاعات لازم و ضروری را به پای اختصار و ایجاز خبری، قربانی کرد. باید خبر را مثل یک ارگانیسم انسانی تلقی کرد و گوشت و اسکلت را با هم ارائه نمود. پس بنابراین وقتی که خبر محض می‌نویسیم، باید به فکر ساخت خوب و مناسب آن باشیم و آداب ویژه‌ای را برای نیل به این مقصود به جا آوریم؛ و این ممکن نخواهد بود مگر آنکه از یک هنجار طبیعی پیروی شود. دستیابی به این هنجار طبیعی بسیار ساده است؛ مشروط به اینکه به نحوه‌ی خبردهی مردم به یکدیگر توجه شود. مردم بهترین خبرنگاران هستند، کوتاه، مختصر و مفید خبر می‌دهند وقتی که مردم به یکدیگر خبر می‌دهند اصل مطلب را بدون حاشیه روی در همان ابتدا مطرح می‌کنند و بعد جزئیات ضروری را بیان می‌نمایند به دیگر سخن، می‌توان گفت که مردم جالب‌ترین بخش خبر را ابتدا و اطلاعات تکمیلی را در مرحله دوم ارائه می‌کنند. به هنگام خبردهی هرگز ابتدا به پیشینه‌ی خبر و به پیش زمینه‌های آن نمی‌پردازند.

همین هنجار طبیعی خبردهی مردم، هیمشه باید الگوی خبر نویسی خبر نگاران در زمنیه ارائه خبرهای محض باشد: حرکت از جالب‌ترین بخش خبر به سوی کم‌جاذبه‌ترین بخش آن. خبری که با این سیاق ساخته و پرداخته می‌شود از سبک معروف به سبک هرم وارونه استفاده کرده است.

 

سبک هرم وارونه:

درسبک هرم وارونه قاعده‌ی هرم حاوی جذاب‌ترین، و در بسیاری از مواقع، حاوی مهم‌ترین بخش خبر (به شکل نگاه کنید) است و نوک آن _ بخش انتهایی _ حاوی بی اهمیت ترین بخش‌های ماجراست.

در واقع در سبک هرم وارونه مطالب با توجه به میزان اهمیت آن‌ها از بالا به پایین تنظیم می‌شوند.

گفتنی است که تعیین چگونگی پاگرفتن این سبک خبرنویسی یک علت تاریخی مطرح می‌کنند گفته می‌شود که اختراع تلگراف بیش‌ترین تأثیر را بر شکل‌گیری و تکوین سبک هرم وارونه گذاشت. پس از کشف تلگراف، روزنامه‌نگاران و به ویژه روزنامه‌نگاران آمریکایی، هنگام بروز جنگ داخلی درآمریکا به هنگام مخابره‌ی خبر از ترس قطع ارتباط تلگرافی اصل مطلب را ابتدا مخابره می‌کردند و سپس اگر ارتباط قطع نمی‌شد، سایر جزئیات خبر را مخابره می‌نمودند.

در هر حال، همانگونه که گفته شد، پاراگراف اول (لید) در سبک هرم وارونه اصلی‌ترین بخش مطلب را در خود جا می‌دهد و سایر پاراگراف‌ها به ترتیب اهمیت به دنبال پاراگراف اول می‌آیند. این توالی و چیدن مضامین و به عبارت بهتر طبقه‌بندی مضامین، در عین حفظ رابطه منطقی میان اجزای خبر باید از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اجزای اطلاعات به طرف بی‌اهمیت‌ترین بخش‌های مطلب صورت پذیرد.

تأکید این نکته ضرور ی است که: سبک هرم وارونه عمدتاً به دو منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد و  مقبولیت دارد:

شیوه‌ی طبیعی نقل وقایع؛ چنانکه مردم درخبر دهی به یکدیگر از همین شیوه و سیاق پیروی می‌کنند.

مشخص شدن سریع تکلیف خواننده با متن: خواننده به محض خواندن پاراگراف نخست، اگر تمایلی به خواندن موضوع حس کند، بقیه مطلب را خواهد خواند و به این ترتیب وقت او تلف نخواهد شد.

 

سبک هر م وارونه علاوه بر مزایای فوق دو مزیت دیگر هم دارد:

الف- چونکه اصل مطلب درپاراگراف اول (لید) می‌آید کار تیتر زدن هم آسان می‌شود؛

ب- اگر به دلیل تراکم مطلب قرار باشد که از متن خبر کاسته شود، حذف پاراگراف‌های بعد که حاوی مطالب بی‌اهمیت‌تر هستند، امکان‌پذیر است. مزیت دیگر سبک هرم وارونه این است که به سبب اختصار و ایجازی که دارد، جای کمتری در روزنامه می‌گیرد و به این ترتیب جا برای سایر خبرها باز می‌شود و این امر به تنوع مضمونی روزنامه کمک می‌کند ضمن اینکه خبرهای بلند و طولانی اساساً خوانندگان کمتری دارند. در میان روزنامه‌نگاران این یک اصل پذیرفته شده است که افزایش پاراگراف‌ها با تعداد خوانندگان دقیقاً رابطه معکوس دارد یعنی که هر چه تعداد پاراگراف‌ها بیشتر شود خوانندگان آن کمتر خواهند شد.

صفحه آرایان هم از مطالبی که با سبک هرم وارونه تنظیم می‌شوند، بیشتر استقبال می‌کنند زیرا که این اخبار هم در هنگام تراکم مطلب، قابل کوتاه شدن هستند و هم به زیبایی صفحات کمک می‌کنند هر چند که بستن صفحات با خبرهای کوچک برای صفحه آرایان دشوارتر است.

شایان ذکر است که سبک هرم وارونه به رغم همه‌ی مزایای آشکاری که دارد، دارای معایبی نیز هست.

 

معایب سبک هرم وارونه:

ضعف‌های سبک هرم وارونه به قرا رزیر هستند:

٭ خبر نگار به خاطر قدرت مانوری که این سبک از نظر جابه جایی عناصر خبری به او می‌دهد، قادر به اعمال نظر می‌شود؛

٭ خواننده چونکه اصل مطلب را در پاراگراف نخستین خبر، خوانده است، ممکن است که از مطالعه‌ی بقیه‌ی خبر منصرف شود؛

٭ آنچه در پارگراف اول ( لید) آمده است، دوباره در خبر تکرار می‌شود.

 

  کاربرد سبک هر م وارونه:

روزنامه‌نگاران از سبک هرم وارونه برای تنظیم خبرهای مربوط به سمینارها، سخنرانی‌ها و اخبا روزمره بهره می‌گیرند.

متأسفانه برخی از خبرنگاران در هنگام مصاحبه، ناخودآگاه سؤالات خود را به همان شیوه که در سبک هرم وارونه مرسو م است مطرح می‌کنند، یعنی مهم‌ترین سؤال‌ها را در همان آغاز مصاحبه می‌پرسند، در حالی که این شیوه باعث می‌شود که حرکت و سمت و سوی مصاحبه به سوی یک مصاحبه بسته برود و مصاحبه شونده از همان آغاز گفت وگو با گارد بسته شروع کند و تا انتها این وضعیت نامطلوب را حفظ نماید. مطلوب این است که مصاحبه گر با سوالات معمولی و نه چندان مهم، مصاحبه شونده را به اصطلاح گرم کند. و در عین حساس نکردن او، به تدریج پرسش‌های کلیدی خود را مطرح سازد. طبعاً نکاتی که به آنها اشاره شد و در مصاحبه‌های اختصاصی کاربرد دارند و در مصاحبه‌های عمومی‌ و کنفرانس‌های مطبوعاتی باید اصلی‌ترین پرسش‌ها را به دلیل کمبود وقت و نیز پیشگیری از طرح آنها به وسیله‌ی خبرنگاران روزنامه‌های رقیب، در ابتدا مطرح ساخت.

  (نمونه سبک هرم وارونه)

“تقاضا برای نفت اوپک در سه ماهه دوم سال میلادی جاری صد هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

بر اساس تازه ترین گزارش دبیرخانه اوپک، در حالی که تقاضای جهانی برای نفت در سه ماهه اول سال جاری با صد هزار بشکه افزایش به ۵۵/۶۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید، درخواست برای نفت اوپک کاهش خواهد یافت و به سطح ۳/۲۳ میلیون شبکه در روز می‌رسد. به این ترتیب روند کاهش سهم اوپک از بازار جهانی آنچنان ادامه خواهد یافت. میانگین تقاضا برای نفت خام اوپک در سال جاری ۶۲/۲۴ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است که از میانگین سال گذشته کمتر است.

همچنین دبیر خانه اوپک در مورد تقاضای جهانی نفت در سال جاری پیش بینی‌هایی کرده است.”

 

سبک تاریخی

در سبک تاریخی برخلاف سبک هرم وارونه مطالب به همان صورتی که به لحاظ زمانی تحقق یافته اند و در قالب خبر ارائه می‌شوند. در این سبک، روزنامه‌نگار به داوری نمی‌پردازد و کاری به این ندارد که کدام خبر یا بخش ماجرا مهم تر است تا آن را در پاراگراف نخست (لید) خبر ارائه کند. بنابراین در سبک تاریخی تا حدود زیادی از اعمال نظر خبرنگار جلوگیری می‌شود و برخلاف سبک هرم وارونه، مطلب به طرزی کامل تر ارائه می‌گردد. البته سبک تاریخی هم لید خاص خود را دارد که به صورت مقدمه بر تارک خبر قرار می‌گیرد اما به این دلیل نمی‌توان آنرا لید نامید که بیش از حد کلی است و موارد کلی خبر را بیان می‌کند.

نکته مهم درخور ذکر این است که در این سبک این مهم نیست که شما در کار تبدیل چه مطلبی به خبر هستید بلکه مهم این است که از رهنمودهای مقبول و متداول استفاده کنید و این موضوع با پیروی از فرمول فرق می‌کند در خبرنویسی باید همواره به فرمول با دیده تردید نگریسته شود زیرا که پیروی از فرمول، خلاقیت و نوآوری را به نابودی می‌کشاند من می‌خواهم این نکته را ولو آنکه مخالفان بسیار هم داشته باشد- متذکر شوم که این درست است که همه‌ی سبک‌های خبرنویسی کارکردهای پذیرفته شده ای دارند اما با رشد روزافزون توان خبری رادیوها و قدرت تصویری تلوزیون ها و با توجه به این نکته که اصلاً تصویر دارد جای واژه را می‌گیرد- ولو فعلاً به شکل گرافیک خبری- و با توجه به اینکه چه بخواهیم چه نخواهیم وارد دوران ارائه‌ی «ساندویچی» و «مینیاتوری» مسائل شده ایم، یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای علاوه بر شناخت سبک‌های گوناگون خبری باید از خلاقیت و نوآوری با استفاده از یافته‌های زبان شناسی، سینما، موسیقی و شعر غفلت نکند و صورت‌های متراکم را برگزیند و به ویژه هرگاه قرار باشد که درام به تولید قدرت ببخشد، این امر بیشتر مصداق می‌یابد.

پس پیش از توضیح سبک تاریخی به همراه لید مروری اجمالی بر«سبک تاریخی» و مسائل وابسته به آن سبکی که صرفاً برای تهیه گزارش‌ها مقالات تحقیقی و پوشش خبرهای جلسات رسمی‌(صورت جلسه‌ها) بکار می‌رود، ضرورت دارد.

 

معایب سبک تاریخی

گفتیم که در سبک تاریخی از اعما ل نظر خبر نگار نشان عمده‌ای به چشم نمی‌خورد و معایبی دارد:

باید دقت بیشتری را در مقایسه با سبک هرم وارونه، وقف خواندن خبر یا متنی کرد که به این شیوه تهیه شده است؛

خواننده را خسته می‌کند، چونکه طولانی است و لذا امکان ترغیب خواننده به خواندن ادامه مطلب کم می‌شود ؛

به خاطر طولانی بودن مشکل تراکم مطلب، همواره وجود خواهد داشت؛

صفحه‌بندی و تهیه ماکت در شیوه‌ی سبک تاریخی دشوارتر از سبک هرم وارونه است.

 

سبک تاریخی به همراه لید:

این سبک، همانگونه که نام آن گواهی می‌دهد، تلفیقی از دو سبک هرم وارونه و سبک تاریخی است و خاص پوشش دادن به خبرهای شهری و حادثه‌ای برای اینکه تصویری از سبک تاریخی به همراه لید در ذهن پیدا کنیم، بهتر است بگوییم که اگر شکل سبک تاریخی– که در آن مطلب از نقطه ای که شروع می‌شود به ترتیب زمان وقوع ارائه می‌شود – به صورت زیر باشد:

سبک تاریخی به همراه لید می‌تواند آمیزه‌ای از شکل فوق به علاوه‌ی یک لید باشد یعنی به این صورت:

سبک تاریخی به همراه لید در میان روزنامه‌نگاران و به ویژه وقتی کسانی که رویدادهای شهری و خبرهای حوادث را پوشش می‌دهند از جذابیت بسیار بالا برخورداراست.

سبک تاریخی به همراه لید در بسیاری از مواقع به ویژه وقتی که از یک بلوغ مضمونی و ساختاری برخوردار شود، شانه به شانه داستان می‌زند: انتریگ دارد تضاد می‌آفریند، راوی دارد زاویه دید دارد فراز و فرود دارد ریتم یا آهنگ، رِنگ یا نواخت، میزانسن یا صحنه‌پردازی، فضا، رنگ و…

خلاصه هر فن و تجربه‌ای را در خود حل می‌کند تا به ساخت درام هر چه نزدیکتر شود.

روزنامه‌نگاران حرفه‌ای در سبک تاریخی به همراه لید از هر تکنیکی (برگرفته از نقاشی، سینما، داستان نویسی و…) برای افزودن به کشش دراماتیک این ساخت بهره می‌گیرند. در این سبک اصل ماجرا به صورت لید ارائه می‌گردد و سپس با فضاسازی، به تبیین ماجرا پرداخته می‌شود.

خبرنگاری که عضو سرویس حوادث روزنامه است باید به خاطرداشته باشد که خبری که او در مورد یک حادثه به خواننده می‌دهد با مثلاً گزارش افسر نگهبان کلانتری به مافوق خود فرق دارد. هر دو یک واقعه را گزارش می‌کنند. اما آنچه باعث تفاوت گزارش خبرنگار با گزارش افسر نگهبان می‌شود، همان ساخت دراماتیک خبر است که سبک تاریخی به همراه لید ظرف آن است.

بدیهی است که از سبک‌ها فقط باید به عنوان پایه‌ی کار بهره گرفت و هرگز نباید از چاشنی نجات بخش و پویایی دهنده‌ی خلاقیت و نوآوری غافل شد و این عناصر از دهه ۱۹۶۰ به بعد در روزنامه‌نگاری نوین ( New Journalism ) مورد توجه قرار گرفتند. در این نوع از روزنامه‌نگاری که آن را ابتدا مجله اسکوآیر آمریکا باب کرد و تام ولف روزنامه‌نگار نیز نظریه‌ها و آرای مربوط به آن را تدوین نمود، از فنون و شگردهای داستانی برای بیان رویدادهای عینی بهره گرفته می‌شود و در اصل آمیزه‌ای است از واقعیت عینی روزنامه‌نگاری و واقعیت ذهنی داستان‌نویسی. در این مکتب ژورنالیستی، خبرنگار بر شخصیت‌های سوژه‌ها، جزئیات نمادین، گفت و شنود یا دیالوگ، مونولوگ یا تک‌گویی و توصیف صحنه‌ها متمرکز می‌شود و از همه‌ی آنها در کار فضاسازی بهره می‌گیرد شاید یکی از علل اصلی اقبال نسبت به آثار گابریل گارسییا مارکز، دقیقاً همین تجارب ژورنالیسی او با تجارب رمان‌نویسی وی باشد، و این یعنی همان تلفیق واقعیت عینی روزنامه‌نگاری با واقعیت ذهنی داستان نویسی.

بنابراین به تکرار و تأکید باید گفت که نباید از عرضه نگرش‌های غیرمعمول، و از ورود بدیع به سوژه، هراسی به خود راه داد- البته همه‌ی این تجارب را باید پس از فراگیری کامل سبک‌ها و کاربرد آنها به کار گرفت- و به ویژه در پرداختن به سوژه‌های پرکُنش، و به قول سینماگرها در پرداختن به سوژه‌های اکشن‌دار (Action story ) باید از شیوه‌های فوق‌الذکر استفاده کرد. باید لید را نوشت و کار فضاسازی ماجرا را با شجاعت دنبال کرد، سبک تاریخی به همراه لید چیزی غیر از این اقتضا نمی‌کند.

 

(نمونه سبک تاریخی به همراه لید)

لید :  جرقه‌ی کاربیت جوشکاری ،کارخانه بزرگ تولیدی حوله و پارچه مخملی رشت را شعله ور کرد و یکصد میلیون تومان زیان به بارآورد. شش ایستگاه آتش را مهار کردند.

سبک تاریخی :    کارگری درمحوطه انبار ضایعات کارخانه «پوشش» رشت مشغول جوشکاری بود غافل از این که کمانه آتش از نقطه جوش که به اطراف پراکنده می‌شد، آن سوتر به تل پارچه‌های سرقیچی و ضایعات سرک کشیده و وسعتی را خاکستر می‌کند کارگر جوشکار که در جوش و خروش کار بود سرانجام از هُرم آتش متوجه بروز حادثه شد و ابزار کار و آتش را رها کرد و استمداد طلبید.

زبانه‌های آتش چه نرم و سهل روی انبوه پارچه‌ها و نخ‌ها سرید و هر لحظه در گستره انبار و مجموعه‌ی کارخانه پیشروی کرد. مسئولان و کارگران دست از کار کشیده و با هر وسیله‌ای که در دسترس بود به اطفای حریق پرداختند. اما امواج تهدیدگر آتش هر لحظه فزون‌تر بر هم سوار می‌شدند آتش‌نشانان صومعه سرا، خمام، سنگر و آستانه‌ی اشرفیه وارد عمل شدند و توانستند پس از چند ساعت حریق را خاموش کنند. زیان مالی این حادثه حدود یک میلیارد ریال تخمین زده شده است. این کارخانه با حدود سه هزار کارگر و کارمند از بزرگ ترین واحد‌های تولیدی گیلان محسوب می‌شد.

سبک پایان شگفت انگیز

  سبک پایان شگفت انگیز از سبک‌های شیرین خبرنویسی است در این سبک قفل ماجرا در پایان خبر باز می‌شود و خواننده را شگفت زده می‌کند طبعاً این سبک به این دلیل پا به عرصه‌ی ادبیات روزنامه‌نگاری گذاشته است که به نیاز نوجویی خواننده پاسخ دهد. البته این سبک نمی‌تواند برای ارائه هر خبری مورد استفاده قرار گیرد. سبک پایان شگفت انگیز بیشتر در خور رویدادهایی است که خود از چاشنی شگفتی و ندرت برخوردارند و روزنامه‌نگار برای آنکه این چاشنی را کاملاً کارساز کند، از این سبک بهره می‌جوید. توصیه می‌شود که نباید سعی شود که رویدادهای طولانی در قالب این سبک عرضه گردند. برای این کار سبک تاریخی به همراه لید، که به آن پرداختیم، فرصت‌های بیشتری را در اختیار نویسنده قرار می‌دهد. در سبک پایان شگفت انگیز، هم می‌توان از ایجاز سبک هرم وارونه و هم از فضاسازی خاص سبک تاریخی به همراه لید بهره برد. بیاییم یک ماجرای فرضی را در دو سبک ارائه کنیم. این ماجرای فرضی، که سوژه‌ای عجیب دارد، در تنظیم اول به سبک هرم وارونه است، عملاً قربانی نگارش شده است، اما در تنظیم دوم که به سبک پایان شگفت انگیز ارائه شده، کاملاً جذاب و شیرین است، زیرا که ماجرا، مناسب همین سبک پایان شگفت انگیز بوده است.

 

    تنظیم به سبک هرم وارونه:

 «جورج» پسر ۱۸ ماهه‌ی آقای «آرتوراسمیت» شهردار بیرمنگام از یک حادثه عجیب جان سالم به در برد.

جورج در اتومیبل پدرش در بالای یک تپه نشسته بود که ناگهان در پی یک بازیگوشی دنده‌ی اتومبیل را خلاص کرد، اتومبیل به پایین تپه سرازیر شد و به شدت به اتومبیل دیگری که در پایین تپه پارک شده بود برخورد کرد.

 خوشبختانه در این حادثه‌ی عجیب، هیچ‌کس آسیب جدی ندید و فقط آقای اسمیت که در صندلی عقب اتومبیل خودش در حال خوردن ساندویچ بود، جراحت ناچیزی برداشت. ضمناً پلیس که کمی‌بعد به صحنه‌ی حادثه رسید، آقای اسمیت را مجبور به پرداخت غرامت کرد.

  تنظیم با سبک پایان شگفت انگیز:

حالا همان خبر را به سبک پایان شگفت انگیز ارائه می‌کنیم و می‌بینیم که چقدر زنده‌تر و شیرین‌تر ارائه می‌شود، چونکه عملاً مناسب سبک پایان شگفت انگیز است:

                         پلیس تصمیم گرفت راننده جوانی را که باعث یک تصادف عجیب شده بود، مجازات نکند.

 «جورج » پسر «آرتور اسمیت »، شهردار بیرمنگام، پشت فرما ن اتومبیل پدرش که بر بالای تپهای پارک شده بود، نشسته بود، او بی‌آنکه قصد قبلی داشته باشد دنده‌ی اتومبیل خاموش را خلاص کرد و قبل از آنکه فرصت هیچ واکنشی پدید آید اتومبیل از تپه سرازیر شد و با ماشین دیگری که در پایین تپه پارک شده بود به شدت برخورد کرد.

خوشبختانه در این حادثه‌ی عجیب، هیچکس آسیب جدی ندید و فقط آقای «اسمیت» که در صندلی عقب اتومبیل مشغول خوردن ساندویچ بود، جراحت مختصری دید.

  پلیس فقط به یک دلیل با این راننده‌ی جوان برخوردنکرد: او ۱۸ ماهه بود.

 سبک بازگشت به عقب وسبک تشریحی

اکنون در پایان تبیین چهار سبک اصلی خبرنویسی به سبک بازگشت به گذشته و سبک تشریحی می‌رسیم.

در سبک بازگشت به گذشته، که نقطه‌ی مقابل سبک تاریخی است، متن خبر با آخرین بخش رویداد شروع می‌شود و سپس سابقه و پیشینه‌ی ماجرا ارائه می‌گردد. سبک بازگشت به گذشته، که برای هر نوع خبری مناسب نیست، صرفاً به کار ارائه‌ی خبرهای نسبتاً کوتاه می‌آید و باید مراقب بود که مطلب به شکلی عرضه نشود که به درک آن لطمه وارد آید.

اما در سبک تشریحی همانطور که واقعه را قسمت به قسمت گزارش می‌کنیم برای هر بخش از خبر توضیحات کافی حاشیه‌ای می‌دهیم. سبک تشریحی بیشتر به کار خبرهایی می‌آید که درباره‌ی آن‌ها اختلاف نظرهای بسیار وجود دارد. از سبک تشریحی می‌توان در تنظیم خبرهای بلند و همچنین گزارش‌نویسی- به ویژه گزارش‌های تفصیلی- استفاده کرد.

 

گذارها:

در پایان بحث مربوط به سبکهای خبرنویسی باید به مبحث گذارها (Transitions ) نیز اشاره کرد.

استفاده از گذراها از اصلی‌ترین مهارت‌های خبرنویسی است. گذارها، واژه‌ها، عبارت‌ها و پاراگراف‌هایی هستند که استخوان‌بندی خبر را محکم می‌کنند. گذارها، سیمان خبرها و عنصر جدانشدنی آنهایند.

مهم‌ترین گذار در خبرنویسی نحوه عبور از پاراگراف اول خبر به پاراگراف دوم خبرآن است. اگر خواننده «ماهی» است و تیتر «قلاب» صید است، گذار به پارگراف دوم حکم کشیدن قلاب از درون آب را دارد. در حقیقت گذارها خواننده را از یک واقعیت به واقعیت دیگر، از یک زمان به زمان دیگر و از یک مکان به مکان دیگر می‌کشانند.

گذارها در حقیقت حلقه‌های پیوند پاراگراف‌های خبر به یکدیگر هستند اما هر اندازه که این گذارها طبیعی‌تر جلوه کنند و با حداقل جلب توجه توأم باشند، مطلوب‌ترخواهند بود و به همین دلیل است که همه ویراستاران، خواهان گذارهای آرام و نامحسوس (Unobtrusive ) هستند. پاره ای از گذارها رایج درخبرنویسی به قرار زیر هستند.

علاوه بر این افزون بر این معهذا بعلاوه، اما، متعاقباً، با این همه، بنابراین، به این ترتیب، سپس، و، بالاخره، در همین حال، همچنین، ضمناً، شایان ذکر است، گفتنی است، لازم به یادآوری است، در پایان و…

فراموش نکنیم که به هر سبکی که خبر را تنظیم می‌نماییم، باید از جملات و پاراگرف‌های گویا و روشن استفاده کنیم. و البته نه به خاطر اینکه خواننده کم سواد است، اصلاً چنین نیست. بلکه به دلیل اینکه وظیفه داریم که درک خواننده را آسان و راحت کنیم، وقت او را هدر ندهیم و اطلاعات بیشتری در اختیار وی بگذاریم.

 

یونس شکرخواه

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt