تاثیرات و پیامدهای منفی شبکه‌های اجتماعی (فیس بوک، توییتر،لاین، وایبر) بر هویت اجتماعی کاربران

تاثیرات و پیامدهای منفی شبکه‌های اجتماعی (فیس بوک، توییتر،لاین، وایبر) بر هویت اجتماعی کاربراناستفاده از فنآوری‌های نوین ارتباطی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی در دهه‌های اخیر ما را وارد عصر و جامعه تازهای کرده است. بطوری اندیشمندانی چون دانیل بل آن را جامعه فراصنعتی، مانوئل کاستلز، جامعه‌ی شبکه‌ای و تادائو اومه سائو آن را جامعه‌ی اطلاعاتی نامیده‌اند.

شبکه‌های اجتماعی یکی از مهمترین دستاورهای انقلاب اطلاعاتی است که ارتباطات را معنایی تازه بخشیده و موجب دگرگونی در تعاملات اجتماعی شده است. حضور شبکه‌های اجتماعی در بزرگراه‌های اطلاعاتی امکان بهره‌گیری از انبوهی از اطلاعات در کمترین زمان ممکن و برقراری ارتباط گفتاری و نوشتاری و دیداری با هزینه نسبتاً کم فراهم آورده است. ظهور این پدیده اگر چه خود معلول تحولاتی چند بوده اما پس از ظهور، خود منشأ تحولات عدیده‌ای گردیده است یکی از این تحولات تحول در مبنا و معنای مفهوم هویت اجتماعی افراد می‌باشد.

 

دانلود مقاله: تاثیرات و پیامدهای منفی شبکه‌های اجتماعی (فیس بوک، توییتر،لاین، وایبر) بر هویت اجتماعی کاربران

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt