نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری افکار عمومی

نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری افکار عمومیواژۀ افکار عمومی به همان اندازه که رایج و عامیانه است، غامض و پییچیده نیز می باشد . رایج و عامیانه است چون همگان به سادگی آن را برای توجیه اوضاع و شرایط اجتماعی به کار می برند.

پیوند افکار عمومی با رسانه‌ها، پیوندی دیرینه است. رسانه‌ها هم به افکار عمومی شکل می‌دهند و هم آن را بیان می‌کنند. بنابراین عجیب نیست که با رشد و توسعه رسانه‌ها در دوره جدید شاهد تأثیر عمیق‌تر و گسترده‌تر آنها بر افکار عمومی باشیم. تأثیر رسانه‌ها بر شکل‌گیری افکار عمومی زمانی افزون می‌شود که ویژگی‌هایی چون تعاملی بودن، غیرتمرکزی بودن و قابلیت تکثیر انبوه به قابلیت‌های ذاتی رسانه‌ها اضافه می‌گردد، ویژگی‌هایی که در “وب دو” و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی قابل مشاهده‌اند.

 

دانلود مقاله: نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل گیری افکار عمومی

 

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt