شناسایی و طبقه‌بندی زمینه‌های سیاستگذاری عمومی فضای مجازی

شناسایی و طبقه‌بندی زمینه‌های سیاستگذاری عمومی فضای مجازیاینترنت رسانه ای است که به واسطه آن، با صرف کمترین هزینه و زمان، حجم کثیری از اطلاعات در اختیار کاربران قرار می گیرد. این رسانه علاوه بر فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز کاربران، در زندگی روزمره و شخصی آنان نیز نفوذ کرده و ابعاد گوناگونی همچون ارتباطات، تحصیل، تفریح و سرگرمی، تجارت و غیره را تحت تأثیر قرار داده است و به جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان امروز تبدیل شده است.

پژوهش حاضر ضمن مرور متون پژوهشی در زمینه‌های سیاستگذاری عمومی فضای مجازی، طرح طبقه‌بندی جامعی را برای پژوهش‌های آتی در این حوزه ارائه می‌دهد. این پژوهش با اتکا به پیشینه ادبیات موجود در این حوزه مقالات منتشر شده در نشریات پژوهشی انگلیسی زبان بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۵ را بررسی کرده است. با استفاده از روش تک معیاره ساده و با توجه به نتایج به دست آمده، ۲۷ مقاله از ۲۹۷ نشریه علمی معتبر شناسایی شده است که تمامی آنها بر اساس سال نشر، تعداد مقالات موجود در نشریه برگزیده و موضوعات یک حوزه خاص مورد تحلیل قرار گرفته اند. پژوهش صورت گرفته، به عنوان منبعی جامع و ارزشمند در پژوهش های سیاستگذاری عمومی فضای مجازی می تواند در تصمیمات و اقدامات کلان سیاستگذاران عمومی در این حوزه مددرسان باشد.

 

دانلود مقاله:  شناسایی و طبقه‌بندی زمینه‌های سیاستگذاری عمومی فضای مجازی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt