مجله رسانه ویژه نامه اخلاق رسانه

مجله رسانه ویژه نامه اخلاق رسانهاخلاق حرفه ای، جزء جدایی ناپذیر حرفه روزنامه نگاری است و می تواند به و باید به راهگشا و راهنمای روزنامه نگار در تمامی عرصه های مختلف کسب، تنظیم و نشر خبر باشد. از آنجا که اصولا اخلاق، متأثر از عقاید باورها، رسوم و عرف جوامع است، لاجرم، اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری نیز در هر حوزه جغرافیایی، ویژگی ها و مختصات خاص خود را داراست.

به بیان دیگر آزادی و میدان عمل روزنامه نگار در هر جامعه ای توسط چارچوبی مشخص می شود که ابعاد و اضلاع آن را اصول و ضوابط اخلاقی همان جامعه معین کرده است. به عنوان مثال، حریم خصوصی افراد در یک جامعه شرقی با آنچه در غرب اصطلاحا Privacy گفته می شود، حتما دارای تفاوت هایی است و روزنامه نگار شرقی نیز در پرداختن به چنین مقوله ای در قیاس با روزنامه نگار غربی، قطعأ تفاوت عمل خواهد داشت. در جامعه ای، کار حرفه ای و افزایش تیراژ حکم می کند که روزنامه نگار بی محابا و بدون لحاظ نمودن هیچ محدودیتی به انتشار آنچه «تیراژ آوره است، بپردازد و در جامعه ای دیگر، برداشتهای روزنامه نگار از عرف و رفتار جامعه ای که در آن زندگی می کند، بسیار مهمتر از مقوله ای نظیر تیراژ قلمداد می شود.

دانلود مقاله: مجله رسانه ویژه نامه اخلاق رسانه

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt