گسترش زمینه‌های آزادی بیان و اطلاعات

گسترش زمینه‌های آزادی بیان و اطلاعاتآنچه امروزه به نام شبکه جهانی اینترنت شناخته می شودبه سال ۱۹۶۹ باز می گردد که دو دانشگاه استانفورد و دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس برای انجام پژوهش های نظامی به یکدیگر متصل شدند.

پیشرفت‌های تکنولوژی های نوین ارتباطی که تا کنون برای بیش از نیم میلیارد نفر از مردم دنیا امکان دسترسی به شبکه های اطلاعاتی را پدپد آورده، ابعاد گوناگون جامعه‌ی جهانی راتحت تاثیر فرار داده است. در عرصه‌ی روزنامه نگاری، پیدایش روزنامه‌های الکترونی و همچنین تارنماهای خبری باعث تحولی شگرف در شیوه‌ی انتشار خبرها و نقش سنتی «دروازه بانی» شده است.

 

دانلود مقاله:  گسترش زمینه های آزادی بیان و اطلاعات

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt