اخلاق انتشار محتوا در شبکه های اجتماعی

اخلاق انتشار محتوا در شبکه های اجتماعیشبکه‌های اجتماعی در چند سال اخیر با سرعت بالایی رشد کرده و امروزه تبدیل به مهم‌ترین رسانه برای ارتباط عموم مردم شده‌اند. با توجه به تأثیر بسزایی که این شبکه‌ها بر زندگی روزمره افراد دارند مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) به کاربران توصیه کرده است که اصول اخلاقی استفاده از این شبکه‌ها را بدانند و به این اصول پایبند باشند.

شبکه های اجتماعی در چند سال اخیر با سرعت بالایی رشد کرده و امروزه تبدیل به مهمترین رسانه برای ارتباط عموم مردم شده اند. با توجه به تاثیر بسزایی که این شبکه ها بر زندگی روزمره افراد دارند مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر) به کاربران توصیه کرده است که اصول اخلاقی استفاده از این شبکه ها را بدانند و به این اصول پایبند باشند.

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt