راهکارهایی برای امنیت در شبکه های اجتماعی

راهکارهایی برای امنیت در شبکه های اجتماعیدر عصر حاضر ارتباطات مجازی ،استفاده از خدمات شبکه های اجتماعی روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا کرده است و هم اکنون سایت های شبکه های اجتماعی تبدیل به پر استفاده ترین خدمات اینترنتی شده اند.

در عصر حاضر ارتباطات مجازی ،استفاده از خدمات شبکه های اجتماعی روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا کرده است و هم اکنون سایت های شبکه های اجتماعی تبدیل به پر استفاده ترین خدمات اینترنتی شده اند.کارکرد اصلی شبکه اجتماعی در ایجاد تعامل و ارتباطات چند طرفه کاربران است این ویژگی از دلایل اصلی جذابیت این شبکه هاست.امروزه با گسترش اینترنت و فضا های شبکه ای در کشورمان لزوم امنیت برای فعالیت در این فضای مجازی بیش از پیش احساس می شود.

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt