چگونگی پیدایش اینستاگرام

چگونگی پیدایش اینستاگرامبه گفته کوین سیستروم، یکی از اصلی‌ترین موسسان شبکه اجتماعی پر کاربرد اینستاگرام، تنها هشت هفته زمان برای ساخت یک اپلیکیشن در اینستاگرام کافی است. زمانی که به راحتی پس از فراغت از شغل می توان برای این کار اختصاص داد. اما یادگیری زبان برنامه نویسی و سرمایه ابتدایی ۵۰۰ هزار دلار از جمله ملزومات این کار است، در ادامه چند دوست و همکار برای این کار باید پیدا کرد و در انتها گذراندن مراحل اینفوگرافی زیر شما را به ساخت اپلیکیشن در اینستاگرام می رساند.

به گفته کوین سیستروم، یکی از اصلی‌ترین موسسان شبکه اجتماعی پر کاربرد اینستاگرام، تنها هشت هفته زمان برای ساخت یک اپلیکیشن در اینستاگرام کافی است. زمانی که به راحتی پس از فراغت از شغل می توان برای این کار اختصاص داد. اما یادگیری زبان برنامه نویسی و سرمایه ابتدایی ۵۰۰ هزار دلار از جمله ملزومات این کار است، در ادامه چند دوست و همکار برای این کار باید پیدا کرد و در انتها گذراندن مراحل اینفوگرافی زیر شما را به ساخت اپلیکیشن در اینستاگرام می رساند.

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt