رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تغییر در سبک زندگی جوانان

رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تغییر در سبک زندگی جواناناستفاده مفرط از شبکه های اجتماعی تلفن همراه همچون تلگرام، اینستاگرام و … در حالی رشد فزاینده ای گرفته که اثرات اجتماعی استفاده طولانی مدت از آنها نادیده گرفته شده است.

استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در ایران به سرعت تبدیل به نوعی اعتیاد میان بسیاری از نوجوانان و جوانان شده و برخی از آسیب‌های اجتماعی را تشدید کرده است. زندگی روزمره نسل جوان به شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه گره خورده است. از همین روی، مقاله حاضر به بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه و تغییر سبک زندگی جوانان ۱۵ تا ۲۹ می پردازد.

 

دانلود مقاله: رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تغییر در سبک زندگی جوانان

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt