بازنمایی حریم خصوصی در رسانه های اجتماعی: مردم نگاری کاربران ایرانی در فیس بوک

بازنمایی حریم خصوصی در رسانه های اجتماعی: مردم نگاری کاربران ایرانی در فیس بوکاین مطالعه با هدف فهم مقوله ها و عوامل مرتبط با بازنمایی حریم خصوصی در میان کاربران فیس بوک و پیامدهای فرهنگی آن تدارک دیده شده است. برای رسیدن به این هدف، نخست پنداشت های فرهنگی و معنایی کاربران درباره مفهوم حریم خصوصی شناسایی شده است تا بنیانی برای مطالعه الگوهای فرهنگی بازنمایی پنهان سازی و حفاظت از حریم خصوصی در میان کاربران فراهم کند.

متناسب با هدف فهم الگوهای فرهنگی، از روش مردم نگاری مجازی استفاده شده است، در خلال کار میدانی با ۲۱ کاربر فعال فیس بوک در فواصل مختلف مصاحبه های مردم انگارانه آنلاین و آف لاین صورت گرفته و مستندات مجازی مختلف مطالعه شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که محوری ترین مذکور در این زمینه تعاریف متکثر فرهنگی کاربران از مفهوم حریم خصوصی است که از دو عامل هویتی و به هم پیوسته میل به بازنمایی میل به پنهان کردن و مترادف های آن در تعامل اجتماعی با دیگران یعنی میل تماشا باره و میل بازبینانه پیروی می کند.

 

دانلود مقاله: بازنمایی حریم خصوصی در .. رسانه های اجتماعی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt