تحلیل محتوای شبکه‌های اجتماعی مجازی با رویکرد تننوگرافی براساس اطلاعات ناقص

تحلیل محتوای شبکه‌های اجتماعی مجازی با رویکرد تننوگرافی براساس اطلاعات ناقصشبکه‌های اجتماعی به‌عنوان مؤثرترین فضای ارتباط ‌جمعی در دنیای امروز محسوب می‌شود که با وجود عمرمحدود خود از ضریب نفوذ نسبتاً بالایی در میان جوانان برخوردار است.

تحلیل محتوای نظرات کاربران در شبکه‌های مجازی، لایه‌های پنهان و زیرین نظرات و متون نوشته ‌شده توسط کاربران و اعضای شبکه‌های مجازی را کشف می‌نماید و به محققین علوم اجتماعی کمک می‌کند به اهدافی که پژوهش در راستای آن انجام می‌گیرد، نزدیک شوند. نتنوگرافی به‌عنوان رویکردی جدید در عرصه شبکه‌های اجتماعی و در فضای ارتباطات اینترنتی، پیشنهاد‌ها و نظریات مشتریان را در قالب کامنت مورد بررسی قرار می‌دهد و روشی برای درک نگرش‌ها، تصورات، تصاویر، و احساسات کاربران در جوامع آنلاین می‌باشد. در این مقاله نظرات اعضای شبکه مجازی دانشجویان مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود با روش نتنوگرافی و تجزیه‌وتحلیل بر اساس نظریه زمینه‌ای بررسی و سپس ضریب اهمیت موضوعات توسط کارشناسان تعیین شد و به علت ناقص بودن بعضی نظرات اولویت‌بندی بر اساس روابط اولویت فازی با اطلاعات ناقص انجام گرفت.

 

دانلود مقاله: تحلیل محتوای شبکه‌های اجتماعی مجازی با رویکرد تننوگرافی براساس اطلاعات ناقص

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt