حق عمومی آموزش سواد رسانه‌ای

حق عمومی آموزش سواد رسانه‌ای

این مقاله کوششی در پاسخ به چیستی حق آموزش سواد رسانه‌ای به عنوان یک حق عمومی می‌باشد.  لذا پس از شناسایی و معرفی بخش جدید و نوپای علم حقوق به نام حقوق شبکه وندی یا برخط، یکی از مصادیق مهم "حقوق شبکه وندی عمومی" با عنوان "حق آموزش سواد رسانه‌ای" را مورد بررسی قرار می‌دهد. ...

ادامه مطلب ...
بررسی جایگاه رسانه‌ها در ارتقای سواد رسانه‌ای به منظور تحقق جامعه دانایی محور

بررسی جایگاه رسانه‌ها در ارتقای سواد رسانه‌ای به منظور تحقق جامعه دانایی محور

با توجه به سیر تحولات در دنیا و گذر از جامعه‌ی اطلاعاتی و ورود به عصر جامع ه دان ایی، افزایش سواد رسانه ای کاربران از جمله الزامات رسانه ای برای تحقق جامعه‌ی دانایی محور است. جامعه دانایی مستلزم اتخاذ رویکرد آموزش دائمی و مادام العمر برای شهروندان است. دسترسی همه‌ی شهروندان به آموزش‌های موردنیاز ...

ادامه مطلب ...
آموزش سواد رسانه ای در رسانه های جدید

آموزش سواد رسانه ای در رسانه های جدید

حصول هرگونه درک از تغییرات فرهنگی و اجتماعی بدون آگاهی از نحوه کار رسانه ها غیرممکن است. زمانی که نظریه پرداز مشهور رسانه، مارشال مک لوهان این متن را می‌نوشت ، از اینترنتی که ما امروز آن را می‌شناسیم، درک چندانی نداشت؛ چه رسد به سیل وسایل دیجیتال و شبکه‌های متنوعی که اولین بار در ...

ادامه مطلب ...
سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی

سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی

از قرار گذاشتن با دوستان گرفته تا کاریابی و... . بنابراین در شرایطی که زندگی همگانی با فضای مجازی گره خورده است، توجه به ابعاد مختلف این پدیده، و آشنایی با فرصت‌ها و تهدیدهای آن امری ضروری به نظر می رسد. به عبارت دیگر، همانطور که استفاده از هر ابزاری مستلزم برخورداری از دانش مرتبط ...

ادامه مطلب ...
مطالعه مقایسه ای سواد رسانه ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

مطالعه مقایسه ای سواد رسانه ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهش حاضر به مطالعه مقایسه‌ای سواد رسانه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌پردازد. سواد رسانه‌ای دارای مهارت‌های تحلیل، ارزشیابی، گروه‌بندی، استقرا، قیاس، ترکیب و خلاصه‌سازی است. روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر پیمایش است. میدان تحقیق یا جامعه ی مورد مطالعه شامل تمام دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران ...

ادامه مطلب ...
نقش فن آوری اطلاعات بر تحول مفهوم هویت ملی

نقش فن آوری اطلاعات بر تحول مفهوم هویت ملی

انسان موجودی مدنی است و برای رشد و نمو خود و همچنین سیر تکاملی خود نیاز به تعامل با دیگران دارد. در فرایند تعاملات و ارتباطات اجتماعی هست که تمام پدیده‌ها اجتماعی به ظهور می‌رسند. هویت ملی یکی از پدیده‌های انسانی است که از دل تعاملات اجتماعی پدیدار می‌شود و کنشگران درسطح خرد و کلان ...

ادامه مطلب ...
محاوره اینترنتی و تأثیر آن در فرهنگ عمومی

محاوره اینترنتی و تأثیر آن در فرهنگ عمومی

اینترنت و امکانات موجود در آن به شکل روزافزونی در حال گسترش است. بحث به کارگیری آن از مسائلی است که از ابتدای کار این شبکه مطرح بوده است و همچنان بسیاری از کارشناسان بر روی نحوه و میزان استفاده از آن، در میان گروه‌های گوناگون، بحث می‌کنند. واکاوی تأثیر استفاده از این فناوری، مطالعات ...

ادامه مطلب ...
مطالعه رابطه بین میزان مصرف رسانه‌ای نسل جوان و نگرش آنان به فرهنگ ایثار و شهادت

مطالعه رابطه بین میزان مصرف رسانه‌ای نسل جوان و نگرش آنان به فرهنگ ایثار و شهادت

پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه بین مصرف رسانه‌ای نسل جوان و نگرش به فرهنگ ایثار و شهادت انجام گرفته است. نمونه این پژوهش از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین دانش‌آموزان مدارس ناحیه ۴ تبریز انتخاب گردیده است. نتایج نشان داد که بین میزان مصرف رسانه‌ای دانش‌آموزان و نگرش مثبت آنان نسبت به ...

ادامه مطلب ...
تأثیر آموزش سواد رسانه‌ای بر پرخاشگری و نگرش به خشونت در کاربران نوجوان بازی‌های رایانه‌ای خشن

تأثیر آموزش سواد رسانه‌ای بر پرخاشگری و نگرش به خشونت در کاربران نوجوان بازی‌های رایانه‌ای خشن

کودکان و نوجوانان به واسطه رشد شناختی ناقص‌تر و تجارب کمتر، بیش از بزرگسالان از خشونت رسانه‌ای تأثیر می‌پذیرند. آموزش سواد رسانه‌ای به عنوان یکی از شیوه‌های مصون‌سازی افراد در برابر تأثیرات رسانه‌ها،می‌تواند تفکر انتقادی را در مخاطبین خود پرورش دهد. بنابراین هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای در کاهش میزان خشونت کاربران ...

ادامه مطلب ...
بررسی دیدگاه های منتقدین وجود اسلام هراسی رسانه ای

بررسی دیدگاه های منتقدین وجود اسلام هراسی رسانه ای

غالبا این گونه تصور می‌شود که در وجود جریانی به نام «اسلام هراسی رسانه ای» و یا «تزریق ترس، نفرت و تعصب علیه اسلام و مسلمانان در افکار عمومی غرب از طریق رسانه‌ها»، هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد و مخالف و منکری برای آن نمی‌توان یافت، لکن چنین نیست. با وجود اینکه بسیاری از پژوهشگران با ...

ادامه مطلب ...
سناریوهای مسائل فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۵

سناریوهای مسائل فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۵

در این مقاله با استفاده از روش تحلیل احتمالاتی اثرات متقابل، سناریوهایی را برای مسائل فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۵ ارائه خواهیم کرد. در پژوهش سالانه « آینده پژوهی ایران ۱۳۹۵ » با پویش و پایش محیط ایران و از طریق  روش های متفاوت گردآوری داده و اخذ نظرات خبرگان و کارشناسان حوزه های مختلف، ...

ادامه مطلب ...
ارزیابی سواد رسانه‌ای دانشجویان و دانش‌آموزان شهر تهران

ارزیابی سواد رسانه‌ای دانشجویان و دانش‌آموزان شهر تهران

مقاله حاضر به شناخت جامعه دانشجویی و دانش آموزی نسبت به ابعاد سواد رسانه‌ای پرداخته است. همچنین این مقاله به تبیین میزان سواد رسانه‌ای و عوامل مرتبط با آن چون میزان تحصیلات، میزان استفاده از تلویزیون، سن و جنس در بین دو جامعه آماری پرداخته است. بر اساس نتایج به دلیل ضعف بعد ادراکی سواد ...

ادامه مطلب ...
آینده‌پژوهی روزنامه‌نگاری در ایران از افول روزنامه‌نگاری سنتی تا ظهور روزنامه‌نگاری شبکه‌ای

آینده‌پژوهی روزنامه‌نگاری در ایران از افول روزنامه‌نگاری سنتی تا ظهور روزنامه‌نگاری شبکه‌ای

ظهور رسانه‌های جدید به مثابه بدیلی شایسته رسانه‌های سنتی و جریان اصلی را به چالش فراخوانده است به گونه‌ای که با کاهش میزان تیراژ، حیات اجتماعی این رسانه‌ها را به مخاطره انداخته، بسترساز افول روزنامه‌نگاری سنتی شده‌اند. شبکه‌ اینترنت به صورتی بی‌زمان و بی‌مکان بن‌بست‌های سنتی تحمیل شده را در هم شکسته، رسانه‌ای هیجان‌انگیز و ...

ادامه مطلب ...
ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt