دستورالعمل استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کار خبری

دستورالعمل استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کار خبری

دستورالعمل‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های خبری عنوان پژوهشی است که به تحلیل محتوای ۱۲ دستورالعمل رسانه‌‌های مختلف می‌پردازد. دغدغه اصلی رسانه‌هایی که این قواعد را تدوین کردند هموار کردن راه استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کارهای خبری در عین حساسیت نسبت به رعایت اصول عینیت، شفافیت و دروازه‌بانی است.

مطالعات فرهنگی، چند فرهنگ گرایی و فرهنگ رسانه‌ای

مطالعات فرهنگی، چند فرهنگ گرایی و فرهنگ رسانه‌ای

رادیو، تلویزیون، فیلم و سایر محصولات فرهنگ رسانه‌ای، متونی را تولید می‌کنند که هویت‌های ما، برداشت ما از خویشتن، تصور ما از مرد یا زن بودن، ادراک ما از طبقه، قومیت و نژاد، ملیت، جنسیت و «ما» و «آنها» را می‌سازند. انگاره‌های رسانه‌ای، به شکل‌گیری دید ما از جهان و [ایجاد] ارزش‌های پایدار کمک می‌کنند؛ آنچه را که ما خوب یا بد، مثبت یا منفی و خیر یا شر به حساب می‌آوریم.

ادامه مطلب ...
مطالعات انتقادی ارتباطات

مطالعات انتقادی ارتباطات

مطالعات انتقادی در عرصۀ فرهنگ و ارتباطات بر نقد جایگاه و آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رسانه‌ها مبتنی است. مفهوم محوری و مشترک در طیف‌های متنوع رهیافت‌ها و نظریه‌های انتقادی...

ادامه مطلب ...
ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt