گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام

گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام

هدف از انجام این پژوهش شناخت چگونگی باز-نمود بدن رسانه ای کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام است؛ و ارایه تصویری طبقه بندی شده از انواع تیپ هایی که توسط کاربران برای باز- نمود بدن رسانه ای به کار گرفته شده است.

مجله رسانه ویژه نامه اخلاق رسانه

مجله رسانه ویژه نامه اخلاق رسانه

اخلاق حرفه ای، جزء جدایی ناپذیر حرفه روزنامه نگاری است و می تواند به و باید به راهگشا و راهنمای روزنامه نگار در تمامی عرصه های مختلف کسب، تنظیم و نشر خبر باشد. از آنجا که اصولا اخلاق، متأثر از عقاید باورها، رسوم و عرف جوامع است، لاجرم، اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری نیز در هر حوزه جغرافیایی، ویژگی ها و مختصات خاص خود را داراست.

ادامه مطلب ...
شورای مطلبوعات و اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری

شورای مطلبوعات و اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری

نخستین بخش از طرح توجیهی «ضرورت تهیه و تدوین نظام حقوقی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران» شامل مقررات بنیادی حرفه روزنامه‌نگاری از قبیل قانون استقلال حرفه‌ای و پیمان دسته جمعی کار روزنامه‌نگاران حرفه‌ای در شماره های پیشین رسانه از نظر گذشت.

ادامه مطلب ...
ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt