پایش آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه

پایش آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه

امروزه با بهره‌گیری از فناوری‌های مختلف، به شیوه‌های گوناگون می‌توان با دیگران ارتباط برقرار کرد و از منزوی شدن رهید. یکی از این فناوری‌های سودمند، تلفن همراه است. این وسیله کوچک، ابتدا فقط ابزاری ساده برای ارتباط با مخاطب بود؛ اندک‌اندک قابلیت‌های مهمی چون عکاسی و فیلم‌برداری و بعد اتصال به شبکه اینترنت، آن را ...

ادامه مطلب ...
۸Tips for Creating More Effective Tweets (from Twitter)

۸Tips for Creating More Effective Tweets (from Twitter)

Along this theme, earlier this week, Twitter released an eight step guide on how to compose more effective tweets. And even if you're an experienced Twitter user, the advice is helpful, particularly given it's backed by Twitter's own data and research.m Keep it Simple* Various studies and research reports have noted this before, and Twitter's own data ...

ادامه مطلب ...
The Current State of Social Media Algorithms

The Current State of Social Media Algorithms

Social media algorithms are constantly evolving. And as marketers, it's our job to understand the way these platforms work so we can optimize our content to best be shared on any and all of the platforms we live on.m As user bases grow and feeds become jam-packed with content, the social media platforms are proactively adjusting algorithms ...

ادامه مطلب ...
Why social commerce isn’t #trending yet

Why social commerce isn’t #trending yet

It was August 1, 2003: the country was still mourning the loss of the space shuttle Columbia, which had disintegrated upon re-entering Earth's atmosphere six months earlier and the Black Eyed Peas' "Where is the Love?" topped the radio charts.m What's the significance of August 1? A man by the name of Tom Anderson had just ...

ادامه مطلب ...
تحلیل پدیدارشناختی گرایش زنان تبریزی به شبکه اجتماعی فیس بوک

تحلیل پدیدارشناختی گرایش زنان تبریزی به شبکه اجتماعی فیس بوک

در عصر حاضر، با ورود چشمگیر زنان و دختران به فضای مجازی، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی سایبری رسانه‌های » زنانهشدن « تاثیرات زیادی بر روی آنها گذاشته‌اند. از مهم‌ترین این تاثیرات می‌توان به فرایند نوین اشاره نمود. زنانه‌شدن به فرایند گسترش کمی و کیفی حضور، نقش و تاثیر زنان و خواست‌ها، علایق و ویژگی‌های آنها ...

ادامه مطلب ...
رفتارهای پرخطر پیامد عضویت در شبکه‌های اجتماعی

رفتارهای پرخطر پیامد عضویت در شبکه‌های اجتماعی

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی و وقوع رفتارهای پرخطر انجام یافته است. روش پژوهش پیمایشی با طرح تحقیق مقطعی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز گنبدکاووس به تعداد ۲۰۰۰ نفر است که با استفاده از فرمول کوکران یک نمونه ۳۱۳ نفری از آن با ...

ادامه مطلب ...
مطالعه مقایسه‌ای قابلیت سازی و جامعه پذیری شبکه‌های اجتماعی عمومی و تخصصی

مطالعه مقایسه‌ای قابلیت سازی و جامعه پذیری شبکه‌های اجتماعی عمومی و تخصصی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه شبکه‌های اجتماعی عمومی و تخصصی داخلی و خارجی و شناسایی نقاط تمرکز و مشترک آنها، بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک و همچنین ارائه راهکارهائی به منظور توسعه و بهینه‌سازی شبکه‌های اجتماعی ایرانی بر اساس شاخص‌های سنجش توانمندی‌های شبکه‌های اجتماعی است.   دانلود مقاله: مطالعه مقایسه‌ای قابلیت سازی و جامعه پذیری ...

ادامه مطلب ...
تحلیل کنش‌های ارتباطی و مدیریت تأثیر در گروه‌های تلگرام

تحلیل کنش‌های ارتباطی و مدیریت تأثیر در گروه‌های تلگرام

پژوهش حاضر به منظور مطالعه کنش‌های ارتباطی اعضاء در گروه‌های مجازی تلگرام از نظر نحوه مدیریت تأثیر با استفاده از عملکرد چهره خود انجام شده است. برای این منظور از ترکیب نظری کنش ارتباطی‌ هابرماس و مدیریت تأثیر یا کنش نمایشی گافمن استفاده شده است. با توجه به ویژگی نوشتاری خاص پیام‌ها در تلگرام، رویکرد ...

ادامه مطلب ...
استفاده از شبکه‌های اجتماعی و شکل‌گیری فرهنگ جوانی در جوانان تهرانی کاربر فیس‌بوک

استفاده از شبکه‌های اجتماعی و شکل‌گیری فرهنگ جوانی در جوانان تهرانی کاربر فیس‌بوک

مقاله پیش رو به مطالعه شکل‌گیری فرهنگ و هویت فرهنگی جوانان با تمرکز بر تجارب و تعاملات آنها در شبکه‌های اجتماعی مجازی و استفاده از این شبکه‌ها در زندگی روزمره‌شان می‌پردازد. این مقاله حاصل کار پژوهشی بر روی کاربران جوان تهرانی عضو شبکه اجتماعی فیس بوک از تاریخ یک خرداد ۱۳۹۴ تا اوایل مهرماه ۱۳۹۴ ...

ادامه مطلب ...
آثار ارتباطات مجازی بر بیگانگی جمعی

آثار ارتباطات مجازی بر بیگانگی جمعی

بیگانگی جمعی در این نوشتار به معنای کاهش چگالی یا نسبت ارتباط واقعی به ارتباط ممکن در شبکه‌های اجتماعیِ خانوادگی، خویشاوندی، دوستی، همکاری و همسایگی است. فرضیه اساسی تحقیق حاضر عبارت است از این که: ارتباطات مجازی، اثر دوگانه‌ای بر بیگانگی جمعی دارد. این اثر در شرایط طولانی بودن سابقه ارتباط و جنسیت زنانه، کاهنده است ...

ادامه مطلب ...
دلایل ترجیح یک شبکه اجتماعی مجازی بر سایر شبکه‌ها

دلایل ترجیح یک شبکه اجتماعی مجازی بر سایر شبکه‌ها

هدف این مقاله شناسایی دلایلی است که موجب می‌شود کاربر یک شبکه اجتماعی را بر دیگر شبکه‌ها ترجیح دهد. شبکه‌های اجتماعی مجازی در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی کسب کرده‌اند و در حال حاضر فیسبوک در رتبه پربازدیدکننده‌ترین این سایت‌ها قرار دارد. هم‌چنین شرکت گوگل با معرفی گوگل‌پلاس در تلاش است تا نقش موثری در این حوزه ...

ادامه مطلب ...
عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکۀ اجتماعی «فیس‌بوک»

عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکۀ اجتماعی «فیس‌بوک»

این مقاله در گام نخست با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و در نهایت با استفاده از روش پیمایش به بررسی تطبیقی عامل گرایش و همچنین نحوه‌ی استفاده‌ی دانشجویان ایرانی و  آمریکایی از شبکه‌ی اجتماعی «فیس بوک» می‌پردازد. مقوله‌بندی پژوهش های انجام شده نشان می‌دهد که معتبرترین آن‌ها در خصوص فیس‌بوک که جامعه‌ی آماری ...

ادامه مطلب ...
الزامات طراحی و راه‌اندازی شبکه اجتماعی مجازی اختصاصی برای نخبگان ایرانی

الزامات طراحی و راه‌اندازی شبکه اجتماعی مجازی اختصاصی برای نخبگان ایرانی

روش پژوهش در این تحقیق، توصیفی- پیمایشی است، که در آن به توصیف و تحلیل نیازهای نخبگان ایران به منظور تشکیل یک شبکه اجتماعی تخصصی پرداخته است. روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات کتابخانه امی، مصاحبه با مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان و پرسشنامه بوده است و از میان حدود ۱۳۰۰۰ نفر نخبگان تحت پوتس ...

ادامه مطلب ...
ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt